Nieuwsrubberkorrels

Nederland wil scherpere normen voor rubberkorrels voor kunstgras op sportvelden

Nederland wil een scherpere Europese norm voor schadelijke stoffen in rubberkorrels die worden gebruikt in kunstgras op sportvelden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daartoe een voorstel gedaan bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA.

Cor Speksnijder
Rubberkorrels op een kunstgrasveld. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Rubberkorrels op een kunstgrasveld.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het plan zal nauwelijks gevolgen hebben voor sportvelden in Nederland: 95 procent van de korrels die worden gebruikt voldoet al aan de voorgestelde aangescherpte norm.

Eerder concludeerden RIVM en ECHA dat spelen op kunstgrasvelden veilig is. Het risico op kanker door stoffen in de korrels wordt verwaarloosbaar geacht. Beide organisaties pleitten wel voor nieuwe, lagere normen. Nu vallen rubberkorrels, die worden gemaakt van gemalen autobanden, onder een norm voor mengsels, die veel soepeler is dan die voor consumentenproducten.

Nederland stelt voor dat de toelaatbare hoeveelheid pak’s (polycylische aromatische koolwaterstoffen) wordt verlaagd tot 17 milligram per kilo granulaat, zoals de korrels worden genoemd. Nu gelden veel ruimere normen: 100 milligram per kilo voor twee soorten pak’s en 1000 milligram per kilo voor de zes overige soorten pak’s.

Maatschappelijke onrust

De nieuwe regel moet garanderen dat het risico op kanker door contact met rubbergranulaat ‘erg laag blijft’, zo meldt het ECHA. De maatregel is ook bedoeld om maatschappelijke onrust over gezondheidsrisico’s weg te nemen. De komende maanden zullen wetenschappelijke commissies van de ECHA zich over het voorstel buigen, waarna het wordt voorgelegd aan de Europese Commissie.

In 2017 sloeg het tv-programma Zembla alarm over de risico’s van rubberkorrels op sportvelden. Dat leidde tot grote onrust bij sportclubs, sporters en ouders van sportende kinderen.

VEILIG ALTERNATIEF VOOR KORRELS IN KUNSTGRAS WAS VOORHANDEN

Twee internationaal opererende bedrijven hadden in oktober 2015 al een veilig alternatief beschikbaar voor de rubberen kunstgraskorrels waarvan de veiligheid ter discussie is komen te staan.

HOE DE LOBBY IN BRUSSEL HET RUBBER IN HET KUNSTGRAS HIELD

Nederland wilde de strengste norm voor kunstgraskorrels. Toch ging het in Brussel overstag. Dit blijkt uit 1.000 pagina’s aan correspondentie, rapporten en e-mails. Lees hier de reconstructie die we in 2017 schreven.

Meer over