Nederland vertrouwt euro voor geen cent

Ruim 92 procent van de Nederlanders meent dat de winkelprijzen door de euro zijn gestegen. Drie jaar geleden dacht nog een kwart van de huishoudens dat de prijzen na het verdwijnen van de gulden zouden stijgen....

Bijna alle consumenten (meer dan negen op de tien geënquêteerden) rekent nog terug van euro naar gulden. Van de ondervraagden zegt 37 procent zich nog wel eens te vergissen, en in guldens te rekenen waar het euro's betreft. Dat geldt voor ruim 80 procent van de supermarktklanten, en voor meer dan 98 procent van de klanten die dure aankopen doen, als koelkast, auto, bankstel of tv. 49 Procent zegt zich zelden of nooit te vergissen.

Van alle huishoudens wil 40 procent dat de gulden weer wordt ingevoerd. Hier is 30 procent het niet mee eens. Anderen onthouden zich van commentaar, of weten het niet. Jongeren tot 35 jaar oordelen volgens GfK relatief positiever over de euro dan ouderen.

Iets meer dan de helft van de Nederlanders (51 procent) wil dat de eurocent wordt afgeschaft. Ruim eenderde van de huishoudens (34 procent) vindt dat de eurocent moet blijven.

Meer over