Nederland verstrekte wel degelijk asielgegevens aan Congo

Nederland heeft de afgelopen jaren in een aantal gevallen asielgegevens verstrekt aan Congo....

Dat concludeert de commissie-Havermans die onderzoek deed naar beweringen dat Nederland documenten verstrekte over asielzoekers aan de Congolese autoriteiten. Havermans onderzocht de periode van 1999 tot heden. De oud-burgemeester overhandigde het rapport vrijdag aan minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie).

Verstrekking van gegevens kan gevaarlijk zijn voor de ex-asielzoeker bij terugkeer in zijn herkomstland. Havermans heeft niet vastgesteld dat er asielzoekers in gevaar zijn geweest vanwege de informatie. Hij baseert zich daarbij op de Nederlandse ambassadeur in Congo. De commissie is zelf niet in Congo geweest maar heeft tientallen mensen gehoord, onder meer van non-gouvernementele organisaties en medewerkers van de marechaussee en in de keten van justitie.

De bewindsvrouw heeft aanvankelijk steeds ontkend dat enige informatie aan Congo was verstrekt. Dat deed zij in twee spoeddebatten en antwoorden op vele schriftelijke vragen over de kwestie. De Kamer dwong haar in juni wel de uitzettingen naar Congo op te schorten. De Kamer dwong haar in juni wel de uitzettingen naar Congo op te schorten. Eind oktober gaf Verdonk in een korte brief aan de Tweede Kamer opeens toe dat zij niet meer kon uitsluiten dat er asielinformatie naar Congo was gegaan. Volgens een woordvoerder van justitie gaat het onder meer om vingerafdrukbladen, maar die behoren niet tot het asieldossier en het betreft geen inhoudelijke informatie.

In een uitzending van Netwerk in februari meldden de vluchtelingenorganisatie Inlia en de vereniging voor asieladvocaten (VAJN) dat er rapporten van nader gehoor aan Congo waren verstrekt. Daarin staat het vluchtrelaas. Maar Havermans heeft dit niet kunnen staven. ‘Er is nooit iets gezegd over het verleden en de achtergrond van de betrokken terugkeerder, althans voor zover wij hebben kunnen achterhalen. En we hebben zorgvuldig gezocht’, zei hij.

Havermans bevestigde wel de beweringen dat documenten in Congo lagen waarop stond dat het om een asielzoeker ging. In een beperkt aantal gevallen was dat op formulieren ‘abusievelijk’ vermeld. ‘Die informatie, maar ook niet meer dan dat, is verschaft aan Congo’, aldus Havermans. Hij sprak over menselijke fouten die zijn gemaakt in een zeer ingewikkeld proces met veel actoren, dat voorafgaat aan de uitzetting van een afgewezen asielzoeker.

Daarbij komt dat er bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) jarenlang sprake was van onderbezetting. Verder ontbrak daar tot februari een deugdelijke administratie. De commissie doet aanbevelingen om de procedure eenvoudiger en doorzichtiger te maken.

Meer over