Nederland telt 125 duizend lintjesdragers

De lintjesregen op de verjaardag van prinses Juliana (zondag wordt ze 91) komt dit jaar op 2221 mensen neer. Dat is 86 procent van het aantal aanvragen....

Schrijvers, schilders, musici, toneeldirecteuren, een zwemmer, een klokkenluider en vele honderden andere, bekende en minder bekende Nederlanders zijn vrijdag onderscheiden tijdens de jaarlijkse lintjesregen. In totaal werden 2221 personen voor een onderscheiding voorgedragen.

Zoals eerder deze week bekend werd, weigerde dichter/schrijver Remco Campert zich te laten decoreren en was Europees ambtenaar 'klokkenluider' Paul van Buitenen de meest opvallende gedecoreerde.

De onderscheidingen van Campert en Van Buitenen zijn, net als de 2219 andere, niet ondoordacht toegewezen. Ze worden via de burgemeester in de woonplaats van de kandidaat en de commissaris van de koningin in de betreffende provincie doorgeleid naar het zogenoemde Kapittel voor de Civiele Orden. Het Kapittel is een vijfkoppig college bestaande uit oud-bestuurders en notabelen. Dat stuurt een aanvraag met een zwaarwegend advies door naar de minister onder wie de aanvraag ressorteert. De minister wijkt zelden van het advies af.

Het Kapittel heeft dit jaar 86 procent van de aanvragen voor een onderscheiding gehonoreerd. Hoeveel koninklijke onderscheidingen ooit in Nederland zijn uitgereikt is onbekend. Het Kapittel schat dat er op dit moment 125 duizend gedecoreerde Nederlanders rondlopen.

Sinds vrijdag horen daar bij: schrijfster Yvonne Keuls, de drie leden van het Rosenbergtrio, zanger Pierre Kartner, de schrijvers Kader Abdolah en Rudy Kousbroek, componist Daan Manneke en de artistiek directeur van de Nederlandse Opera, Piera Audi. Zij werden ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ook geriater S. Duursma, die in het verleden betrokken was bij medische behandelingen van prinses Juliana en prins Bernhard, kreeg deze onderscheiding.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau werden onder anderen scenarioschrijfster Maria Goos en de artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam, Gerard-Jan Rijnders.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden drummer Pierre Courbois, de zangers Koos Alberts en Frank Boeijen en zwemmer Ron Dekker.

De vice-president van de Europese Vrouwen Lobby, H. Burleson-Felter, werd officier in de Orde van Oranje Nassau, evenals de voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, K. Noordzij.

J. van der Weel, lid van de Raad van State en kamerheer van koningin Beatrix, is bevorderd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Ook onderscheiden zijn directeur-eigenaar A. van Groeningen van restaurant Kaatje bij de Sluis in Blokzijl, voorzitter H. Heemskerk van de raad van bestuur van Van Lanschot Bankiers, voorzitter F. van der Meulen van de Hout- en Bouwbond CNV en vice-voorzitter P. Coumou van de Nationale Federatieve Raad van het voormalig verzet.

Sinds 1996 ligt de nadruk van het decoratiestelsel op 'persoonlijke verdiensten of prestaties met een bijzondere waarde voor de samenleving, niet alleen in de beroepsuitoefening maar ook op sociaal-maatschappelijk gebied.' Dat leidt ertoe dat op de lijst veel personen voorkomen met grote verdiensten in het vrijwilligers- en verenigingsleven.

Meer over