Nederland spil in jacht terreurgeld

Nederland is een belangrijk knooppunt voor het vergaren van geld voor terroristen. De opsporing van terreurgeld ingezameld door internationale netwerken begint bijna altijd met een ontdekking in Nederland....

Door Douwe Douwes en Xander van Uffelen

Uit andere Europese landen komen niet of nauwelijks aanwijzingen voor het bestaan van grensoverschrijdende netwerken met als doel het vergaren van terreurgeld, zo verklaarde Levey. Volgens hem is Nederland scherper dan andere landen in naspeuringen en daardoor bijna altijd degene die als eerste rekeningen detecteert.

De Amerikaanse onderminister is speciaal belast met de opsporing van terreurgeld. Hij sprak deze week onder meer met afgevaardigden van De Nederlandsche Bank, het ministerie van Financiën en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). 'We beschouwen de opmerking van Levey als een compliment voor onze inspanningen', zegt directeur Hein Blocks van de NVB.

Wereldwijd is tot nog toe 142 miljoen dollar (110 miljoen euro) bestemd voor terreuracties geblokkeerd. Het geld stond op rekeningen van ruim 350 personen en instellingen.

Het aantal grensoverschrijdende netwerken dat is ontdekt is relatief beperkt. In Nederland zijn zeker drie internationale netwerken blootgelegd. Het gaat om Al Aqsa, Benevolence, en Al Haramain. Deze organisaties haalden in diverse landen geld op om uiteindelijk terroristen mee te financieren. Behalve in Nederland zijn tientallen vestigingen ontdekt in onder meer Canada, Pakistan, Saudi-Arabië en Bosnië-Herzegovina.

De drie stichtingen zijn na hun ontdekking op de internationale terreurlijst geplaatst die banken hanteren. Banken zijn na de aanslagen van 11 september 2001 verplicht om de rekeningen van namen op deze lijst te bevriezen.

Het is onduidelijk of de ontdekking van internationale netwerken te maken heeft met de positie van Nederland als financieel centrum. In een gesprek met de media vertelde Levey dat hij mede in Nederland is vanwege de prominente rol van Nederland in het internationale kapitaalverkeer.

Volgens Levey bewijst de terreurlijst zijn waarde. 'Het gaat ook om het afschrikken van gevers. Sommigen gaven geld aan stichtingen als Al Aqsa zonder dat zij wisten dat hun geld voor terreur wordt gebruikt. De lijst maakt mensen voorzichtiger.'

Meer over