Nederland scoort met EU-posten

Nederland krijgt een flinke vinger in de pap bij de nieuwe Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Vier eurocommissarissen hebben Nederlanders gekozen als kabinetschef of diens plaatsvervanger....

Van onze correspondent Bart Dirks

Vrijdag werd de benoeming aangekondigd van Alexander Italianer. Hij wordt plaatsvervangend kabinetschef bij commissievoorzitter José Manuel Barroso. Italianer (48) was sinds 1 mei kabinetschef bij de Tsjech Pavel Telicka. 'Maar omdat hij onverwacht niet terugkeert in de nieuwe Commissie, kwam ik weer op de markt.'

Het sollicitatiegesprek met Barroso verliep goed. 'Ik kende hem nog niet. Misschien heeft het geholpen dat ik de feitelijke kabinetschef, Joao Vale de Almeide, al kende uit een vorige functie.'

Elke eurocommissaris mag zes à zeven kabinetsleden benoemen, de voorzitter circa 35. Er moeten minimaal drie nationaliteiten in zijn vertegenwoordigd. De kabinetten fungeren als politiek raadgevers en adviseren hun eurocommissaris over de dossiers van de andere commissarissen, waarover hij of zij moet meestemmen.

Behalve Italianer zijn nog drie Nederlandse topbenoemingen afgerond. Ben Smulders wordt chef de cabinet van Neelie Kroes (Mededinging), Joost Korte blijft kabinetschef bij de Poolse Danuta Hübner (Regionaal Beleid). Pim van Ballekom wordt plaatsvervangend kabinetschef bij de Letse Ingrida Udre (Belasting en Douane-unie).

De kabinetsleden werken zonder last of ruggespraak met hun eigen land. 'Hun loyaliteit ligt bij de Europese instituties', aldus Italianer. Toch is het voor Den Haag waardevol om veel mensen in de kabinetten te hebben.

Italianer: 'Nederlandse kabinetsleden geven Den Haag toegang tot de Commissie. Soms kun je informatie krijgen die je anders überhaupt niet zou horen. Anderzijds vindt een eurocommissaris het nuttig te weten hoe in andere landen over kwesties wordt gedacht. De Europese Commissie moet immers bruggen bouwen.'

De 25 eurocommissarissen die per 1 november aantreden, benoemen samen ruim 200 kabinetsleden.

Sinds 2,5 jaar probeert Den Haag actief Nederlanders op hoge Europese posten te krijgen. Op de Permanente Vertegenwoordiging (de EU-ambassade van Nederland in Brussel), is Peter Kok coördinator Hoge Benoemingen. Heeft de banenjacht voor het vaderland volgens Kok succes? 'Wij calvinisten zijn nooit tevreden', zegt hij diplomatiek.

Meer over