NieuwsShell

Nederland roept Shell op olieplatforms in de Noordzee op te ruimen

Nederland wil niet dat Shell zijn drie olie- en gasplatforms in het Britse deel van de Noordzee na gebruik laat staan. De elfduizend ton aan olie, chemicaliën en fundamenten van de platforms moeten verwijderd worden, vindt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), want dat is afgesproken in het zogenaamde Ospar-verdrag.

Gas- en olieplatform Brent Bravo moet hetzelfde lot als 'zusterplatform’ Brent Delta ondergaan, dat in 2017 als eerste van de vier platforms op het Brent-veld opgeruimd werd.  Beeld Getty
Gas- en olieplatform Brent Bravo moet hetzelfde lot als 'zusterplatform’ Brent Delta ondergaan, dat in 2017 als eerste van de vier platforms op het Brent-veld opgeruimd werd.Beeld Getty

Het Nederlandse standpunt is in lijn met dat van Duitsland, dat al eerder het voornemen van het Verenigd Koninkrijk afwees om voor de multinational een uitzondering te maken. Ook milieubeweging Greenpeace is tegen de vrijstelling. Volgens het Ospar-verdrag tussen de landen rondom de Noordzee moeten afgedankte platforms inclusief inhoud en leidingen uit de zee verwijderd worden. Het Ospar-verdrag geeft de omringende landen alleen adviesrecht. Uiteindelijk besluiten de Britten zelf over de vrijstelling van Shells olieplatforms.

Shell wil de drie platforms Brent Bravo, Brent Charlie en Brent Delta in het Britse deel van de Noordzee laten staan. De onderzeese tanks bevatten elfduizend ton aan vervuilde inhoud. De Britse regering is van plan om Shell toestemming te geven, Duitsland en Nederland maken bezwaar vanwege de mogelijke vervuiling van het water.

Volgens het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Shell niet voldoende kunnen bewijzen dat de olie en chemicaliën ‘milieuhygiënisch en veiligheidstechnisch’ gezien geen kwaad kunnen. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Een onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie stelt dat het onvoldoende duidelijk is hoeveel milieuschade de platforms op lange termijn kunnen aanrichten. Tegelijkertijd kan de verwijdering veilig gebeuren, aldus het rapport. De betonnen fundamenten, tot 55 meter onder zeeniveau en voorzien van opslagtanks van één meter dik beton, brokkelen langzaam af, en daarbij komt olie vrij.

Dure opgave

Shell zegt dat het verwijderen van de drie betonnen constructies veel (veiligheids)risico’s met zich meebrengt. Het is volgens de oliegigant een moeilijke en peperdure onderneming, één om niet aan te beginnen. Nederlandse burgers betalen hier bovendien via de belasting aan mee. Duncan Manning, bij Shell verantwoordelijk voor de platforms op het Brent-veld, zei eerder in de Volkskrant dat het residu aan olie ‘een heel klein effect op het milieu’ heeft. Het zal nog 750 jaar duren voordat de poten zijn afgebrokkeld. Bovendien is de volgens Nederland verontreinigde inhoud in zijn ogen ‘biologisch afbreekbaar’.

In totaal staan er in de Noordzee 29 platforms met vergelijkbare fundamenten, zeshonderd in totaal. De Britten hebben voor vier ervan al vrijstelling van sloop verleend. Op het Nederlandse deel van de Noordzee staan overigens ook drie bouwwerken (niet van Shell) van hetzelfde type.

Meer lezen over Shell en de milieudiscussie?

Shell wil fundamenten olieplatforms laten staan
24 jaar na de affaire met Brent Spar komt er weer een omstreden besluit rondom Shells gas- en olieplatforms.

Weghalen boorplatforms Noordzee kost tientallen miljarden
600 olie- en gasplatforms in de Noordzee moeten weg. Dat gaat tientallen miljarden kosten en de Nederlandse belastingbetaler betaalt mee. Kan dat niet goedkoper? Ja, door de poten van de platforms te laten staan.

Meer over