Column

'Nederland racistisch? Helft van nieuwe liefdesrelaties is etnisch gemengd'

Een postmodern vonnis in zwartepietenzaak zet de deur open voor allerlei gekrenkten, schrijft politiek commentator Martin Sommer.

OPINIE - Martin Sommer
null Beeld anp
Beeld anp

Ik zag een gefotoshopte Geert Wilders voorbijkomen, als Zwarte Piet met witte kuif. Wilders wil in alle gemeenten een roetzwarte Piet verplicht stellen. Lachen joh, die halve gare Wilders met zijn Zwarte Pietenwet. Maar ik zou Wilders vooral niet te snel uitlachen. Er mankeert van alles aan hem, maar niet zijn politieke instinct. Ooit zei hij: De PVV blijft uiteraard het plantje van de islambestrijding begieteren, maar we gaan verbreden. Eerst met het piratennest Antillen. Daarna Europa. Het is in allebei die contreien sindsdien niet meer rustig geweest.

En nu dus Zwarte Piet. Een bijzaak zegt u? Mijn oude liberale schoonmoeder ontploft als je zegt dat Zwarte Piet moet verdwijnen. Dan heb ik het maar niet over de reacties op de kleinkunstenaar die zijn kans schoon zag om elke roe, zak of knecht uit de sinterklaasliedjes te schrijven. In Dordrecht zijn de voorbereidingen voor de intocht stopgezet, hangende de uitspraak van de Raad van State over Zwarte Piet. In het land wijzen ze naar hun voorhoofd over deze interne Amsterdamse kwestie.

Hoofdzaak
Hoe kan een bijzaak zo uit de hand lopen? Omdat het eigenlijk een hoofdzaak is. Het loont de moeite eens naar de uitspraak van de rechter te kijken waarover de Raad van State zich op 16 oktober in beroep gaat buigen. De klagers tegen de gemeente Amsterdam kregen van de rechter gelijk: Zwarte Piet is een racistisch stereotype en de gemeente moet daar wat aan doen. Let op de argumentatie. De rechter vond niet dat artikel 1 van de Grondwet in het geding was. De intocht van Sint met Pieten heeft niet geleid tot aantoonbare discriminatie. Klaar ben je, dacht ik.

Maar nee, Zwarte Piet is volgens de rechter wel degelijk racistisch. Niet omdat het zo ís, maar omdat er mensen zijn die zich gekrenkt voelen. Het komt erop neer dat wie zich gediscrimineerd voelt, vanzelf gelijk heeft.

Dat is postmoderne rechtspraak. Feiten bestaan niet, alleen maar meningen en gevoelens. Dat zet de poort open voor allerlei andere kwetsuren. Nog even en de Gouden Koets moet naar de winterschilder vanwege een koloniale afbeelding. En wat dacht u van de kerstboom? Die is in delen van Engeland al in de ban gedaan.

Geert Wilders. Beeld anp
Geert Wilders.Beeld anp

Op de vingers getikt
De rechter verwijst voor zijn uitspraak naar het jaarrapport 2013 van het College voor de Rechten van de Mens. Dat College is de voortzetting van de Commissie Gelijke Behandeling, die moslims die vrouwen geen hand wilden schudden in het gelijk placht te stellen. De commissie verplaatste zich kortom iets te hartstochtelijk in andere culturen. Het huidige College voor de Rechten van de Mens ­- de voorzitter is ook nog dezelfde - leeft zich wederom met hart en ziel in. Wie racisme ervaart, heeft immers gelijk. Het verschil is dat de Commissie Gelijke Behandeling vanwege dat handen schudden verschillende keren door de rechter op de vingers werd getikt. Terwijl de rechter nu meegaat met de opvattingen van het College voor de Rechten van de Mens omdat het zo'n gewichtig instituut is met banden met de VN en de Raad van Europa.

In het Jaarrapport Mensenrechten 2013 is een flink deel gereserveerd voor de Zwarte Pietendiscussie. Veel discriminatie gebeurt onbewust, schrijft het College. Juist in Nederland, waar men zichzelf tolerant vindt en dus weigert in te zien dat men racistisch is. Men is defensief, men ontkent. De korpschef van de Nationale Politie ontkende dat zijn dienders doen aan etnisch profileren. De Nationale Ombudsman onderzocht de zaak en stelde vast dat er afgezien van incidenten inderdaad geen sprake van is. Maakt niet uit, als de gekrenkten het zo voelen, is het zo.

Harold Verwoert als Piet Diego tijdens een onderbreking van de opnames voor de film 'Sinterklaas & Diego: het geheim van de ring' in kasteel De Haar Beeld anp
Harold Verwoert als Piet Diego tijdens een onderbreking van de opnames voor de film 'Sinterklaas & Diego: het geheim van de ring' in kasteel De HaarBeeld anp

Lege plaats in de tram
Dit is de redenering van 'de lege plaats in de tram'. De plek naast de donkergekleurde passagier blijft leeg - zie je wel, racisme. Typisch Nederlands bovendien dat men het niet wil weten. Jaren geleden zette de onderzoekster Philomena Essed dit argument op touw in haar boek Alledaags racisme. Ze werd weggehoond, en terecht. Stel je de rechtsgang voor waarin een ontkenning wordt opgevat als bewijs. Dat hebben we sinds de heksenprocessen niet meegemaakt.

Nu heeft mevrouw Essed met anderen een boek geschreven, Dutch racism, dat dient als onderbouwing voor de ideeën van dit College, waarvan mevrouw Essed trouwens reservelid is. De bewijsvoering voor de stelling dat er in Nederland sprake is van rassendiscriminatie is gebaseerd op een rapport van de Raad van Europa waarvoor ditzelfde College de gegevens aanreikte. Om een bekende columnist aan te halen: dit hoogmogende College lijkt wel een oliebron van zijn eigen.

Trouwen
De moeilijkheid met deze denktrant is uiteraard dat je niet kunt aantonen wanneer Nederland níet racistisch zou zijn. En dat terwijl daarvoor een hard criterium bestaat, gehanteerd door een echte wetenschap: de demografie. Dat criterium luidt: trouwen mensen van verschillende herkomst en kleur met elkaar? De laatste CBS-cijfers leren dat een klein kwart van de allochtonen trouwt met een oorspronkelijke Nederlander. Dat is internationaal gezien hoog.

Trendwatcher Adjiedj Bakas, zelf gekleurd en naar eigen zeggen nog nooit voor Zwarte Piet uitgemaakt, meent dat het aantal 'zebrahuwelijken' nog hoger is, namelijk een op drie. En dan moet je er ook nog eens de LAT-relaties en samenwonenden bij optellen. Hij denkt dat Nederland het minst racistische land ter wereld is omdat praktisch de helft van de nieuwe liefdesrelaties etnisch gemengd is. Hij zou best eens gelijk kunnen hebben, aangezien allochtonen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, niet meer in de CBS-statistieken terug te vinden zijn.
Mijn hart klopt kortom vol verwachting over de uitspraak van de Raad van State: die moet komen vóór de verjaardag van de Sint.

Martin Sommer is politiek commentator van de Volkskrant.

Trendwatcher Adjiedj Bakas Beeld anp
Trendwatcher Adjiedj BakasBeeld anp
Meer over