'Nederland moet terugkeer slachtoffers mensenhandel Guinee opschorten'

Nederland moet de gedwongen terugkeer van slachtoffers van mensenhandel naar Guinee opschorten.  In dat Afrikaanse land is geen enkele opvang of begeleiding voor hen geregeld. Zo komen de slachtoffers terecht in de vaak ellendige situatie, die ze eerder zijn ontvlucht. Dit  stellen het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Terre des Hommes.

Janny Groen
Vrouwen in Conakry, de hoofdstad van Guinee, bij een barricade die is opgeworpen tijdens demonstraties tegen het gebrek aan schoon drinkwater. Beeld afp
Vrouwen in Conakry, de hoofdstad van Guinee, bij een barricade die is opgeworpen tijdens demonstraties tegen het gebrek aan schoon drinkwater.Beeld afp

Gezamenlijk hebben zij een verkennend onderzoek gedaan naar eventuele vangnetten bij terugkeer. Vier jonge Guinese moeders zullen op korte termijn worden uitgezet. Hun procedure is afgerond. Ze hebben bezwaar aangetekend. Vijf andere slachtoffers voeren terugkeergesprekken.

Per jaar komen zo'n vijftig Guineeërs, minderjarige meisjes, jonge vrouwen en mannen, via het mensenhandelcircuit naar Nederland. Vooral de situatie van meisjes is schrijnend. Ze zijn veelal gevlucht voor een kindhuwelijk en belanden in Nederland in de prostitutie. Zonder kennis van de taal en identiteitspapieren en besef van de buitenwereld, kunnen ze nergens terecht. Sommige meisjes weten niet eens in welk land ze verblijven.

Veel meisjes raken zwanger van hun pooier of klant. Een aantal van hen wordt opgevangen door Fier Fryslan in Leeuwarden. Daar worden nu zestien Guinese slachtoffers begeleid.

Conakry. Beeld reuters
Conakry.Beeld reuters

Risico te worden herbesneden
Een van de onderzoekers, Ineke van Buren van CKM, zegt dat de Guinese familie het meisje soms wel weer accepteert. Maar die bepaalt dan haar lot. Vaak moet ze terug naar de, veel oudere man, aan wie ze was uitgehuwelijkt en van wie ze is weggelopen. Van Buren: 'Die meisjes lopen het risico te worden herbesneden.' Dat wil zeggen dat ze wordt onderworpen aan een zwaardere vorm van besnijdenis: de schaamlippen worden weggesneden, of ze wordt een stukje dichtgenaaid.

Volgens Van Buren wordt 96 procent van de Guinese meisjes besneden. Alleen Somalië evenaart dat hoge percentage. Unicef heeft actie gevoerd voor een mildere vorm van besnijdenis in Guinee. Van Buren: 'Dan moet je denken aan 'slechts' een snee in de clitoris. Voor veel mannen geldt dat niet als echte besnijdenis. Zodra gehuwd wordt, eisen ze meer. Dat is voor meisjes vaak de reden om weg te lopen.'

CKM en Terre des Hommes zeggen niet dat terugkeer helemaal niet mogelijk is. Van Buren: 'Soms is bemiddeling met de familie mogelijk. Maar dan moeten we er wel vanuit kunnen gaan dat de eerste opvang en begeleiding goed is geregeld en betrouwbaar is.' Een jonge Guinese vrouw die door Nederland gedwongen zou worden uitgezet, is ondergedoken en in de illegaliteit gegaan. Ze kwam een Guinese zakenvrouw tegen, die haar bij terugkeer in huis nam en een baan gaf. Van Buren: 'Als zoiets tevoren geregeld is, dan is terugkeer verantwoord.'

Meer over