'Nederland moet kwart miljard aan EU teruggeven'

Het ziet ernaar uit dat Nederland zeker 250 miljoen gulden moet terugbetalen aan het sociaal fonds van de Europese Unie....

Het ziet ernaar uit dat Nederland zeker 250 miljoen gulden moet terugbetalen aan het sociaal fonds van de Europese Unie. Het betreft subsidies die Nederland onterecht heeft ontvangen. Dat staat in een tussenrapport van de commissie-Koning, die in opdracht van Sociale Zaken onderzoek doet naar de subsidieproblemen. De subsidies zijn verstrekt tussen 1994 en 1999 voor werkgelegenheidsprojecten en scholingstrajecten voor langdurig werklozen. Al in 1996 bleek dat gemeenten, arbeidsvoorziening en projectbureau's met de subsidieaanvragen rommelden.

Meer over