'Nederland kampt met bedenkelijk normbesef'

De Nederlandse samenleving kampt met een afglijdende publieke moraal en een bedenkelijk normen- en waardenbesef. Daarover blijkt de Tweede Kamer, van links tot rechts, het eens te zijn met minister-president Balkenende....

In het debat over het verval van de publieke moraal kwam dit beeld woensdag naar voren. Balkenende zelf waagde zich niet aan een diepgaande analyse van de oorzaken van het probleem. De meeste fractievoorzitters wel.

Er was een gemeenschappelijke noemer: de trend van individualisering van de afgelopen 25 jaar en het gebrek aan leiderschap van de overheid.

SP-leider Marijnissen, die het initiatief tot het debat had genomen, zette de toon: 'Actief burgerschap heeft plaats gemaakt voor burgers die wegkijken bij misstanden. Mensen spreken elkaar veel te weinig aan op hun daden.' Dittrich: 'Als de innerlijke prikkel er niet meer is om te gehoorzamen aan het bevoegd gezag, is er geen houden meer aan, zelfs niet als we Nederland omvormen tot een politiestaat.'

SGP en ChristenUnie zien het probleem niet los van de secularisatie. CU-leider Rouvoet: 'Ik wil niet over de Tien Geboden beginnen, maar we komen er als samenleving niet als we voorbijgaan aan wat God ons heeft gegeven aan richtingaanwijzers.'

CDA en VVD namen het op voor het kabinet. VVD-fractieleider Van Aartsen wees erop dat er al reeksen wetsvoorstellen klaar liggen ter verbetering van de wetshandhaving. Het CDA schreef de verloedering van volksmentaliteit toe aan 'jarenlang gedoogbeleid op alle fronten' door de paarse kabinetten.

Balkenende heeft hierin volgens fractieleider Verhagen de eerste stappen terug al gezet. 'Rijden met een fiets zonder licht in Amsterdam is al niet meer vanzelfsprekend. Dat zou vijf jaar geleden ondenkbaar zijn. Dan zou je zijn weggehoond als een vervelende zedenpreker. Deze onverschilligheid en verloedering zijn de mensen zat.'

Meer over