Nederland isoleert zich in Europees klimaatdebat

Amsterdam - Nederland lijkt zich van de grote landen te isoleren met zijn afwijzing van een Europees klimaatplan dat dinsdag werd gepresenteerd. Terwijl landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland het plan omarmden, zei staatssecretaris Joop Atsma (CDA, Milieu) dat 'je tijdens het spel de regels niet moet veranderen'.


Volgens Tweede Kamerlid Diederik Samsom (PvdA) belandt Nederland op klimaatgebied in één keer van de voorhoede in de achterhoede. Hij diende woensdag een motie in voor meer energiebesparing, waar Atsma niet voor voelt.


Europees klimaatcommissaris Connie Hedegaard presenteerde dinsdag een zogeheten routekaart voor een CO2-arme economie in 2050. Volgens Hedegaard moet Europa onder meer steviger inzetten op energiebesparing om het uiteindelijke doel (80 procent minder broeikasgas-uitstoot in 2050) te kunnen halen.


Volgens haar is het eerste doel, 20 procent minder broeikasgasuitstoot in 2020 dan in 1990, vrij makkelijk haalbaar. In 2009 zaten de EU-landen al op een emissiereductie van 16 procent. Maar naast dat CO2-doel hebben de EU-landen ook afgesproken 20 procent energie te besparen in 2020. Daarmee zou de emissiereductie op zeker 25 procent uitkomen, aldus Hedegaard.


De Duitse milieuminister Norbert Röttgen (CDU) juicht de plannen toe. 'Eindelijk geeft Europa het al lang verwachte signaal. Dit teken gaat dynamiek in de internationale klimaatonderhandelingen brengen. Het is daarnaast een beslissende stap voor de groeikansen en concurrentiekracht van Europa. Deze stap heb ik met mijn Britse en Franse collega's al lang geëist.'


Zijn Engelse collega, Chris Huhne (Liberal Democrats): 'Deze routekaart laat zien dat Europa's huidige emissiedoel van 20 procent voor 2020 niet voldoende is en niet kosteneffectief, en dat Europa het beleid en de gereedschappen al heeft om de uitstoot binnen de eigen grenzen met 25 procent te reduceren. Dit maakt de zaak voor een reductiedoel van 30 procent nog sterker.'


De Nederlandse regering reageerde echter terughoudend. Staatssecretaris Atsma liet weten niets te voelen voor het tussentijds oprekken van de klimaatdoelstellingen. Hij vindt de door Hedegaard aangezwengelde discussie 'onverstandig'.


Van oprekken van klimaatdoelstellingen is overigens geen sprake. Juist vanwege verzet van sommige lidstaten stelt Hedegaard nu geen hard nieuw reductiedoel van 25 procent voor. En omdat het energiebesparingsdoel van 20 procent niet bindend is voor de lidstaten, kunnen die vasthouden aan het overkoepelende, soepeler CO2-doel van 20 procent.


Juist om die reden toonden Europarlementariërs zich teleurgesteld over het plan. 'Bijzonder jammer dat de Commissie niet met een verplicht energiebesparingsdoel komt', aldus PvdA-Europarlementariër Judith Merkies.' Ook GroenLinks vindt dat het energiebesparingsplan ernstig tekortschiet.


Meer over