Nederland is al een multiculturele samenleving

CDA-fractieleider Balkenende vindt een multiculturele samenleving niet iets om naar te streven (de Volkskrant, 26 januari). Een merkwaardige opmerking. Immers, Nederland is reeds een multiculturele, multi-etnische samenleving....

ZWOLLE Koos Nuninga

Het is vreemd om te stellen dat nieuwkomers moeten inburgeren en leven volgens ons normen- en waardenpatroon. Het spreekt vanzelf dat allochtonen de Nederlandse taal moeten leren en de Nederlandse wet in acht moeten nemen. Maar wat te denken van een SGP die vrouwen verbiedt partijlid te worden? Een katholieke traditie die homoseksualiteit nog altijd als objectieve stoornis omschrijft en ook verbiedt? Wat zijn dan die specifiek Nederlandse waarden?

Balkenende maakt de veelgemaakte fout door geen onderscheid te maken in cultuur als stelsel van waarden en normen en etniciteit, dat zijn kenmerken van mensen op basis van ras, taal, religie en geografische herkomst. Als Balkenende het gedrag van allochtone minderheden aan de kaak stelt, heeft hij het in feite over multi-etniciteit, niet over multiculturaliteit. Ten slotte, door het begrip doorgeschoten tolerantie vooral te betrekken op allochtonen, roept de CDA-fractieleider de indruk op van electorale retoriek.

Meer over