InterviewECB-watcher Carsten Brzeski

Nederland doet gooi naar machtige ECB-post: ‘Frank Elderson is zeker kansrijk’

Het kabinet schuift jurist Frank Elderson (50), toezichtsdirecteur bij De Nederlandsche Bank (DNB), naar voren om plaats te nemen in de machtige directie van de Europese Centrale Bank (ECB). Chef-econoom bij ING Carsten Brzeski acht hem een kansrijke kandidaat. 

Frank Elderson.Beeld Hollandse Hoogte / Maartje Geels

Nederland trapt al jaren vergeefs op de rem bij het goedkope geldbeleid van de ECB. President Klaas Knot van DNB leverde openlijk kritiek op de miljardenaankopen van staats- en bedrijfsschulden. Maakt een eigen kandidaat dan wel kans?

Brzeski: ‘Absoluut. Al was het alleen al omdat Nederland een hele tijd geen vertegenwoordiger meer heeft gehad in de zeskoppige directie van de centrale bank. Elderson is weliswaar geen vrouw, maar inmiddels zijn er twee vrouwelijke ECB-bestuurders, waaronder de grote baas. Het hangt natuurlijk wel af van welke tegenkandidaten er komen. De grote landen binnen de eurozone – Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië – hebben op dit moment al iemand in de directie. Alleen Oost-Europa is niet vertegenwoordigd. Mochten zij met een sterke kandidaat komen, dan wordt het spannend.’

Waarom stelt DNB-president Klaas Knot zich niet kandidaat?

‘Dat is interessant. Blijkbaar vindt hij het in Amsterdam fijner dan in Frankfurt. Bovendien past het takenpakket van de vertrekkende Mersch, legal services, veel beter bij Elderson als jurist dan bij Knot. Dit zegt wel wat over zijn ambities. In mijn ogen laat Nederland hiermee zien dat Knot ook geen belangstelling heeft om Christine Lagarde ooit op te volgen als president van de ECB.’

In Nederland wordt, met het oog op dreigende pensioenkortingen, veel geklaagd over de negatieve rente en de duizenden miljarden aan schulden die de ECB de afgelopen jaren heeft opgekocht. Zou Elderson daar iets aan kunnen veranderen?

‘Het is een belangrijke positie. De ECB-directie zet de lijnen uit. Elderson zal zeer waarschijnlijk geen cruciale verantwoordelijkheden voor het monetair beleid krijgen. En naar buiten toe moet de ECB uiteraard eenheid uitstralen. Maar intern zou iemand als Elderson zeker invloed kunnen hebben. Met hem als opvolger van de Luxemburger Yves Mersch wordt het bestuur iets ‘noordelijker’. Maar maak je geen illusies. De monetaire haviken, die een strenger monetair beleid voorstaan, blijven in de minderheid.’

Elderson staat bekend om zijn inzet voor vergroening van de financiële sector. Hij waarschuwt banken, pensioenfondsen en verzekeraars dat leningen en beleggingen in ‘bruine’ bedrijven een ecologisch én financieel risico vormen. Dat, terwijl de miljardenaankopen van de ECB voor een groot deel ten goede komen aan diezelfde fossiele economie. Werkt dat groene hart tegen Elderson?

‘Nee, ik denk dat dat juist in goede aarde valt in Frankfurt. Kijk hoe Lagarde zich uitte voorafgaande aan de coronacrisis: green all over. En met de steun van de president zou Elderson heel wat kunnen bereiken.’

Lees ook het interview met Frank Elderson over zijn stokpaardjes: klimaatverandering en biodiversiteit

‘We moeten van een anderhalvemeter- naar een anderhalvegraad-economie, zoals in het klimaatverdrag van Parijs is afgesproken.’

De ECB koopt massaal schulden op en steunt de banken

Hier komen de miljarden van de centrale bank terecht. Plus: hoe eerlijk is dat eigenlijk?

Meer over