Nederland betaalt zes miljard meer aan Brussel dan het ontvangt

Nederland betaalt meer aan de Europese Unie dan het ontvangt. Dit heeft de Europese Commissie vrijdag bevestigd in een nieuw rapport....

Van onze correspondent

BRUSSEL

Het is meteen ook het enige gelijk dat minister Zalm krijgt in zijn klacht dat Nederland onevenredig veel afdraagt aan de EU. De Commissie is namelijk van mening dat een onafhankelijke en objectieve berekening van wat eerlijke bijdragen zijn, praktisch niet mogelijk is.

Eurocommissaris Liikanen, verantwoordelijk voor de begroting en opsteller van het rapport, geeft wel aan dat hij van mening is dat de contributies 'in grote lijnen evenredig zijn aan de omvang van de economieën en daarom over het algemeen gezien moeten worden als eerlijk'. Daarmee maakt hij korte metten met de verwijten van Zalm die de verdeling van lusten en lasten eerder buitenproportioneel noemde.

De Nederlandse regering is echter niet ontevreden met het rapport. Een Brusselse diplomaat leest er de impliciete erkenning in dat er met de huidige verdeelsleutel problemen zijn. Minister Zalm heeft volgens deze bron in ieder geval bereikt dat de discussie binnen de EU over de verdeling van inkomsten en uitgaven geopend wordt.

De inkomens- en uitgavenverdeling binnen de EU werd op de vorige vergadering van de ministers van Financiën in het Luxemburgse kuuroord Mondorf-Les-Bains, een maand geleden, opeens een probleem. Minister Zalm kaartte die verdeling daar aan, maar de toon waarop dat ging leidde tot veel ongenoegen bij andere lidstaten. Zalms centrale boodschap was in Mondorf dat Nederland 'nummer acht in welvaart is en de nummer één in financiering' van de EU. 'En dat is onredelijk', aldus Zalm toen.

De Nederlandse minister vond zijn Duitse collega Waigel aan zijn zijde. Het offensief uit Noordwest-Europa wordt met lede ogen aangezien door met name de Spanjaarden, die veel voordeel hebben bij de huidige verdeelsleutel.

Het is de eerste maal dat de EU per land aangeeft welk deel het bijdraagt aan de Europese begroting, en welk deel van de totale Europese bestedingen de betreffende lidstaat ontvangt. Zoals bekend is Duitsland verreweg de grootste financier: het draagt bijna 30 procent, 53 miljard gulden, bij aan de totale EU-begroting van 181 miljard gulden. Duitsland ontvangt zo'n 27 miljard: het gat bedraagt dus 26 miljard gulden.

Nederland kampt met een gat van 5,8 miljard gulden tussen contributie (11,2 miljard) en inkomsten (5,4 miljard gulden). In absolute getallen mag dat niet groot lijken, relatief ten opzichte van de omvang van de economie is de Nederlandse bijdrage een van de grootste in de EU. Spanje is met netto-inkomsten van 16,7 miljard gulden in absolute getallen de grootste spekkoper.

Meer over