NedCar-baas is 'absoluut' geen Volvo-sjacheraar

Van opwinding struikelt NedCarpresident Frans Sevenstern bijna over zijn woorden. Weer dat gezeur over zijn vermeende misbruik van voordelige bedrijfsregelingen....

Van onze verslaggever

BORN

Hij wil er eigenlijk helemaal niet over praten. Hij wil het hebben over de voorspoedige ontwikkeling van nieuwe modellen, de snelle bouw van de nieuwe fabriek, de verwachting dat er dit jaar weer winst gemaakt wordt. Maar de journalisten blijven hem confronteren met dat vervelende verhaal in het blad Quote. Daarin zegt president-commissaris M. Kuilman dat Sevenstern tegen verbluffend lage prijzen Volvo's 400 kocht voor familie en vrienden.

'Modder gooien', gromt Sevenstern. 'Ik maakte volledig te goeder trouw gebruik van een regeling die al jaren bestond.' Volgens Sevenstern ging het niet om nieuwe Volvo's, rechtstreeks uit de fabriek.

Zijn woordvoerder verklaart nader: 'We hebben elk jaar enkele tientallen auto's die we gebruiken als testwagen. Na gebruik mogen die wagens absoluut niet in de handel terecht komen. We kunnen die verschrotten of in beperkte kring er iemand nog in laten rijden. Dat deden we al jaren zo.'

Maar in december schafte Sevenstern zelf deze regel af, omdat er binnen het bedrijf problemen over rezen. 'Dat gebeurde door mensen die zelf van die regel geprofiteerd hadden.'

NedCar probeert de testwagens in te zetten op het terrein zelf, of als bedrijfswagen. Maar verkopen aan het personeel; dat kan niet. Waarom dan wel aan Sevenstern's intimi?

De NedCar-president geeft geen eenduidig antwoord. Volgens Sevenstern heeft hij absoluut niet geprofiteerd van de regeling. 'NedCar is er geen cent bij ingeschoten. Ik heb meer betaald dan de boekwaarde van die auto's.' Desondanks 'overweegt' Sevenstern geld terug te storten aan het bedrijf. 'Maar ik weet niet hoeveel. Wat is de waarde van zo'n auto?'

Dat de autootjes-kwestie een rol zou hebben gespeeld in het conflict tussen hem en de ondernemingsraad, is zeker niet waar, zegt Sevenstern. Waarom de or dan zijn vertrouwen in de bestuursvoorzitter heeft opgezegd, wil hij niet zeggen.

Bij zijn aandeelhouders blijkt hij meer potjes te kunnen breken. Niet zonder trots meldt Sevenstern dat hij van twee van zijn aandeelhouders, Mitsubishi en Volvo, een bedrag van 900 miljoen aan achtergestelde leningen heeft gekregen. Dit bedrag is het sluitstuk van een investeringsprogramma van drie miljard gulden, dat volgend jaar moet uitmonden in een nieuwe fabriek met een capaciteit van 200 duizend auto's per jaar, de helft Mitsubishi's en de helft Volvo's. Sevenstern noemt de lening van zijn aandeelhouders 'een bewijs van vertrouwen.'

In januari vertelde hij nog dat NedCar met de banken in onderhandeling was over ditzelfde bedrag. Dat de banken bereid waren daarover te praten, noemde hij toen ook al een blijk van vertrouwen van de kant van de banken. Hij spreekt tegen dat zijn aandeelhouders het geld hebben gefourneerd omdat de banken zouden hebben geweigerd. 'Wij hebben zelf de onderhandelingen afgebroken.'

Maar zijn financieel directeur geeft toe 'dat de banken niet erg happig waren om hun belangen in de auto-industrie uit te breiden.' Toch is er sprake van vertrouwen, vindt hij. NedCar is met de banken in onderhandeling over een complete herfinanciering. Die zal er toe leiden dat het bedrijf de zekerheden die het in het verleden aan banken heeft moeten stellen, weer terugkrijgt.

NedCar verwacht dit jaar een winst van ongeveer 10 miljoen gulden. Vorig jaar werd nog een verlies geleden van 219,7 miljoen, waardoor het eigen vermogen afnam tot niet meer dan 132 miljoen gulden. Het bedrijf verwacht dit jaar 97 duizend auto's te maken tegen 80 duizend vorig jaar.

Meer over