'NAVO zit gevangen in zijn eigen fuik'

Machtspolitiek waarin militairen de overhand hebben. Zo kenschetst THANASIS APOSTOLOU de NAVO-acties. Het Tweede-Kamerlid voor de PvdA heeft nooit geloofd dat Milosevic zou buigen voor bommen....

'H OE nu verder in Kosovo?' en 'Wat doen we met de vluchtelingen?' Twee vragen die vandaag in de fracties van de Tweede Kamer uitputtend aan de orde komen. Tot verdriet van het PvdA-Kamerlid Thanasis Apostolou. De NAVO had nooit moeten bombarderen, vindt hij.

Hij lijkt in eigen kring een roepende in de woestijn, al wil hij er eigenlijk niet openlijk over spreken. 'Ik geloof niet dat ik een eenling ben in de fractie. Maar er heerst een sfeer van laten-we-de-eenheid-bewaren. Niet alleen bij ons, in het hele westen. Het is niet eenvoudig je daarvan te distantiëren.'

Binnenskamers heeft Apostolou er nooit een geheim van gemaakt dat hij tegen de bombardementen is. Hij gelooft niet in de macht van geweld. Een les die hij leerde van de Golfoorlog. 'Ik had het toen ongelooflijk moeilijk, maar de Verenigde Naties stonden achter het besluit om in te grijpen en de tijd van de nieuwe wereldorde zou aanbreken, alle resoluties van de Veiligheidsraad zouden voortaan worden nageleefd. Maar er is nooit een nieuwe wereldorde gekomen en met de naleving van resoluties wordt selectief omgesprongen. Sinsdien heb ik gezegd: ik doe niet meer mee. '

Ruimte voor het andere geluid is er nauwelijks, zegt hij. De fractie is minder uitgesproken dan ten tijde van de Golfoorlog, dankzij de SP hield de Kamer een debat. 'Anders zouden we er niet eens over hebben gesproken. Als een parlement niet alert is, is niemand dat. Ook premier Kok niet. Dat hij geen verklaring aflegde, heeft te maken met de sfeer in het parlement.'

Machtspolitiek waarin militairen de overhand hebben, noemt Apostolou de NAVO-acties. 'De NAVO zit gevangen in zijn eigen fuik. Niet ingrijpen zou ongeloofwaardig zijn. Maar wat zegt mij dat als een humanitaire ramp het gevolg is. Ik heb nooit geloofd dat Milosevic zou buigen voor bommen. Voor de Serviërs is Kosovo heilige grond . Ik ontken niet dat Milosevic de schuldige is, maar de bedoeling was een humanitaire ramp te voorkomen.'

De partijen hadden verder moeten onderhandelen, vindt Apostolou. Te veel, meent hij, is met het dictaat op tafel gesproken. 'Op de Balkan leven mensen al honderden jaren met elkaar. Er zijn altijd problemen en spanningen geweest, maar ik geloof dat er vrede kan ontstaan als de internationale gemeenschap voor wederzijds vertrouwen zorgt. De Balkan-volkeren worden nu afgeschilderd als wezens die niet logisch kunnen denken. Ik zeg niet dat er geen wreedheden gebeuren, maar die ontstaan als anderen zeggen: dit is goed voor jullie. De internationale gemeenschap steunt het Albanese UCK, maar zegt ook: wij zien niets in jullie streven naar onafhankelijkheid. Wat is dat voor een inconstistente boodschap?'

Apostolou is geboren en getogen in Griekenland. Hij reageert geprikkeld op de vraag of zijn herkomst bepalend is voor zijn houding. 'Ik kan niet ontkennen dat ik uit dat gebied kom. Maar uit zo'n vraag spreekt een zekere degradatie. Hij is toch maar een Griek, hij kan niet anders. Ik ben een gewoon Nederlands parlementslid en ik troost me met de gedachte dat er meer mensen in Nederland zijn die denken zoals ik.'

Meer over