'NAVO wacht hevig verzet van Al Qa'ida en Taliban'

Britse militairen vrezen grote verliezen bij de nieuwe NAVO-operatie in het zuiden van Afghanistan, waaraan ook Nederland zou moeten meedoen....

Opstandelingen in het zuiden bereiden een grootscheeps offensief voorvan Al Qa'ida en de Taliban, waarbij gebruik kan worden gemaakt van modernwapentuig. Een deel van de opstandelingen zou in trainingskampen in Iranzijn geweest.

Volgens Britse media wordt het terugtrekken van tweeduizend Amerikaansetroepen in Afghanistan door opstandelingen gezien als een overwinning. Zezouden het politieke en militaire vacuüm dat hierdoor is ontstaan, willenuitbuiten.

Ze willen daarbij het werk van de NAVO-stabilisatiemacht, waaraan deBritten leiding moeten geven, zo snel mogelijk ondergraven. Deze week zijnBritse officieren zich in het gebied gaan oriënteren.

Volgens The Sunday Times is in het zuiden van Afghanistan een nieuwecel van Al Qa'ida actief die nauw samenwerkt met die van Abu Mussabal-Zarqawi in het zuiden van Irak.

'De Taliban hebben zich gehergroepeerd en zijn nu een klassiekopstandelingenleger geworden, dat net als de rebellen in Irak werkt metcommando's die zichzelf opblazen of bommen langs de weg leggen', aldus dekrant. Talibanstrijders hebben voor het eerst zelfmoordaanvallen gedaan opde bij Kabul en Kandahar gelegen vredesmacht.

De Britten moeten het leeuwendeel van de troepen leveren voor dezesduizend man sterke stabilisatiemacht van de NAVO, die de taken gaatovernemen van de Amerikaanse strijdkrachten. Canada en Nederland zouden deBritten terzijde moeten staan. Maar nu de Nederlandse regering debeslissing over het sturen van troepen in handen heeft gelegd van de TweedeKamer, is er ook bij de Britten twijfel ontstaan over de operatie.

Britse commandanten weten nog steeds niet exact hoeveel militairen zijnaar het gebied moeten sturen. De Britten hebben nu slechts negenhonderdmilitairen in Afghanistan. 'Omdat de Nederlanders hun verplichting dreigenniet na te komen, moeten onze jongens de schade herstellen', klaagt eenmarine-officier in The Sunday Times.

Formeel geeft het ministerie van Defensie overigens geen reactie op hetpolitieke gekrakeel in Den Haag over de uitzending van troepen. 'Dat is eenNAVO-zaak', aldus het ministerie.

Britse officieren waarschuwen wel voor grote aantallen slachtoffersonder militairen. Officieren van het Derde Pararegiment hebben verklaarddat er rekening moet worden gehouden met vele doden, mogelijk zelfs meerdan tijdens de Falkland-oorlog in 1982, toen 255 Britse militairensneuvelden.

De situatie in Afghanistan verslechtert met de dag. De productie vanopium is naar vooroorlogse niveaus gestegen, de Afghaanse politiemachtfunctioneert niet meer en de aanslagen worden geraffineerder.

Meer over