‘NAVO wacht hevig verzet van Al Qa’ida en Taliban’

Britse militairen vrezen grote verliezen bij de nieuwe NAVO-operatie in het zuiden van Afghanistan, waaraan ook Nederland zou moeten meedoen....

Opstandelingen in het zuiden bereiden een grootscheeps offensief voor van Al Qa’ida en de Taliban, waarbij gebruik kan worden gemaakt van modern wapentuig. Een deel van de opstandelingen zou in trainingskampen in Iran zijn geweest.

Volgens Britse media wordt het terugtrekken van tweeduizend Amerikaanse troepen in Afghanistan door opstandelingen gezien als een overwinning. Ze zouden het politieke en militaire vacuüm dat hierdoor is ontstaan, willen uitbuiten.

Ze willen daarbij het werk van de NAVO-stabilisatiemacht, waaraan de Britten leiding moeten geven, zo snel mogelijk ondergraven. Deze week zijn Britse officieren zich in het gebied gaan oriënteren.

Volgens The Sunday Times is in het zuiden van Afghanistan een nieuwe cel van Al Qa’ida actief die nauw samenwerkt met die van Abu Mussab al-Zarqawi in het zuiden van Irak.

‘De Taliban hebben zich gehergroepeerd en zijn nu een klassiek opstandelingenleger geworden, dat net als de rebellen in Irak werkt met commando’s die zichzelf opblazen of bommen langs de weg leggen’, aldus de krant. Talibanstrijders hebben voor het eerst zelfmoordaanvallen gedaan op de bij Kabul en Kandahar gelegen vredesmacht.

De Britten moeten het leeuwendeel van de troepen leveren voor de zesduizend man sterke stabilisatiemacht van de NAVO, die de taken gaat overnemen van de Amerikaanse strijdkrachten. Canada en Nederland zouden de Britten terzijde moeten staan. Maar nu de Nederlandse regering de beslissing over het sturen van troepen in handen heeft gelegd van de Tweede Kamer, is er ook bij de Britten twijfel ontstaan over de operatie.

Britse commandanten weten nog steeds niet exact hoeveel militairen zij naar het gebied moeten sturen. De Britten hebben nu slechts negenhonderd militairen in Afghanistan. ‘Omdat de Nederlanders hun verplichting dreigen niet na te komen, moeten onze jongens de schade herstellen’, klaagt een marine-officier in The Sunday Times.

Formeel geeft het ministerie van Defensie overigens geen reactie op het politieke gekrakeel in Den Haag over de uitzending van troepen. ‘Dat is een NAVO-zaak’, aldus het ministerie.

Britse officieren waarschuwen wel voor grote aantallen slachtoffers onder militairen. Officieren van het Derde Pararegiment hebben verklaard dat er rekening moet worden gehouden met vele doden, mogelijk zelfs meer dan tijdens de Falkland-oorlog in 1982, toen 255 Britse militairen sneuvelden.

De situatie in Afghanistan verslechtert met de dag. De productie van opium is naar vooroorlogse niveaus gestegen, de Afghaanse politiemacht functioneert niet meer en de aanslagen worden geraffineerder.

Meer over