NAVO-bevelhebber hoopvol over Nederlandse troepen in Afghanistan

De militaire bevelhebber van de NAVO, de Amerikaanse generaal James Jones, is hoopvol dat Nederland toch besluit troepen naar Afghanistan te sturen....

Hij beklemtoonde wel dat de NAVO met de nieuwe missie voor juni klaar moet zijn. Van de naar schatting 6000 man die de NAVO voor zuidelijk Afghanistan bij elkaar hoopt te krijgen, moeten er 1100 uit Nederland komen. Sommige landen die zouden deelnemen aan de NAVO-missie kijken de kat uit de boom en wachten af tot Nederland een duidelijk besluit over deelname neemt.

Jones tekende aan dat een Nederlandse afzegging het ‘moeilijker’ zal maken om de missie in Afghanistan vorm te geven. ‘Dan moeten we andere wegen gaan zoeken.’ Hij zei dat de planning van de NAVO in het nauw komt als Den Haag besluit geen militairen te sturen.

Jones erkende dat Zuid-Afghanistan geregeld het toneel is van geweld, maar hij weigerde zich te scharen achter de algemene opvatting dat het terreurnetwerk Al Qa'Ida of strijders van de het verdreven talibanregime daarvoor volledig verantwoordelijk zijn.

De NAVO-topman zei dat er vele vormen van geweld zijn in de regio. Er zijn Al Qa'Ida- en talibanstrijders, maar er ook zijn veel ‘gewone’ criminele (drugs)bendes actief ‘met een eigen agenda’.

Meer over