NAVO bereid tot beperkte missie Skopje

De NAVO stelt drie- tot zesduizend soldaten beschikbaar om toe te zien op de ontwapening van Albanese rebellen in Macedonië....

De NAVO gaat hiermee in op de uitnodiging van de Macedonische president Trajkovski en negeert de wens van de Russische president Poetin. Die verklaarde afgelopen weekeinde dat een troepenmacht pas in Macedonië actief kan worden na goedkeuring van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Volgens de NAVO is die toestemming niet nodig, omdat Macedonië zelf vraagt om de interventie.

De onderhandelingen over een politiek akkoord tussen Albanese vertegenwoordigers en regeringspartijen gingen gisteren hun vijfde dag in. Volgens Trajkovski zitten die besprekingen nu in een impasse: 'De oorzaak is een grote wijziging van de standpunten van de Albanese partijen', zei hij gisteren.

Trajkovski beschuldigde de Albanese onderhandelaars ervan dat zij niet oprecht naar een oplossing zoeken, maar een 'praktische scheiding van het land' nastreven. 'Ze hopen dat de internationale gemeenschap zal interveniëren en hun irreële eisen zal belonen', aldus Trajkovski. In een reactie liet een leider van de Albanese partij PDP weten dat alleen 'internationale bemiddeling' de impasse kan doorbreken.

EU-buitenlandvertegenwoordiger Solana liet weten dat deze week cruciaal is. 'We hopen dat we in staat zijn om deze constitutionele problemen op te lossen.' Vandaag reizen Solana en NAVO-chef Robertson opnieuw naar Macedonië om te bemiddelen. Robertson beklemtoonde gisteren dat het aanbod van de NAVO geen 'gewapende interventie' inhoudt en alleen onder 'gunstige omstandigheden' gestalte kan krijgen, na het bereiken van een 'duurzaam staakt-het-vuren', een politieke oplossing én de instemming van de 'gewapende extremisten' om de wapens vrijwillig neer te leggen. 'Dit is geen vredesmacht die naar binnen gaat om te vechten', aldus Robertson.

De ontwapening zou zo snel mogelijk moeten beginnen en niet langer dan twee maanden moeten duren. De NAVO hoopt dat regering en rebellen binnen enkele dagen tot een akkoord komen. De eerste troepen zouden dan al eind volgende week naar Macedonië kunnen afreizen.

Waarschijnlijk bestaat de troepenmacht grotendeels uit Europese manschappen. De VS zijn naar verluidt bereid om logistieke ondersteuning te geven. Minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell verklaarde woensdag dat circa 700 Amerikaanse militairen die in Kosovo zijn gestationeerd wellicht ook zullen deelnemen. 'Maar dat is een besluit dat we nog niet hoeven te nemen', aldus Powell.

Volgens NAVO-diplomaten ligt het voor de hand dat in ieder geval Groot-Brittannië en Frankrijk troepen zullen leveren. Deze twee landen hebben het voortouw genomen in de ontwikkeling van een Europese defensiemacht. 'Het zou vreemd zijn als zij nu achterbleven', aldus een diplomaat. Ook Spanje, Griekenland, Tsjechië, Noorwegen en Nederland worden in Brussel genoemd als mogelijke troepenleveranciers.

Minister De Grave van Defensie laat zijn chef-defensiestaf onderzoeken of Nederland een bijdrage kan leveren aan een eventuele NAVO-missie in Macedonië. Dat betekent echter niet dat Nederland in principe bereid is mee te doen, aldus De Grave.

Zowel De Grave als minister Van Aartsen liet doorschemeren dat Nederland geen troepen zal aanbieden, maar zich wel voorbereid op een mogelijk verzoek van de NAVO. Deelname is volgens Van Aartsen 'op dit moment niet aan de orde.' Het overleg in Macedonië over een vredesregeling moet worden afgewacht, zei de minister.

Op dit moment zijn al zo'n drieduizend NAVO-manschappen gelegerd in Macedonië, maar zij zijn uitsluitend belast met de logistieke ondersteuning van de vredesmacht KFOR in Kosovo.

Meer over