Nauwelijks vreugde in Duitsland

Over de mogelijkheid dat kardinaal Joseph Ratzinger tot de 265ste paus zou worden gekozen, werd de laatste dagen in Duitsland onwillig gespeculeerd....

Kerkelijke dignitaressen betoogden waarom hij het vermoedelijk níet zou worden. En de 81-jarige broer van Ratzinger, Georg –kapelmeester van de Dom van Regensburg–, sprak de vurige hoop uit dat zijn broer niet aan de verleiding zou worden blootgesteld om dit veel te zware ambt te aanvaarden. Maar het lot beschikte anders. En Georg Ratzinger trok zich ontdaan terug in zijn woning.

Ook elders in Duitsland werd nogal terughoudend op de pausbenoeming gereageerd. In de Dom van Keulen, het centrum van het Duits katholicisme, was juist een mis gaande ter nagedachtenis van een vroegere Duitse paus, Leo IX. Maar de actualiteit had geen noemenswaardige invloed op het karakter van de bijeenkomst.

Geraadpleegde kerkkenners gaven blijk van hun achting voor het intellect van de nieuwe paus, en spraken de verwachting uit dat hij in de geest van zijn voorganger zal handelen. Maar van paus BenedictusXVI worden geen grote gebaren in de sfeer van de oecumene verwacht. Veelvuldig werd de heilswens uitgesproken dat de paus een rekkelijker man blijkt te zijn dan de kardinaal uit zijn vorig leven.

De uitbundigste reacties waren afkomstig van de drie Joseph Ratzinger-fanclubs en van christen-democratische politici. Zij gaven zowaar blijk van enige nationale trots. In hun enthousiasme bestempelden zij zelfs de enige Nederlandse paus, Adrianus VI, als een landgenoot aan. Maar tegen negenen was de rust in Duitsland weergekeerd, en was de normale televisieprogrammering weer hervat.

Meer over