Natuurlijk moet de rollator uit 't pakket

Natuurlijk moet de rollator, evenals de scootmobiel, uit het zorgpakket verdwijnen. Sterker nog, we hadden het nooit zover moeten laten komen....

Daarom is het tijd voor een herdefiniëring van het begrip ‘gehandicapt’. Wat mag je normaliter verwachten dat mensen, gerelateerd aan hun leeftijd en arbeidsmogelijkheden, moeten kunnen? Op grond daarvan kunnen eventueel voorzieningen worden verstrekt om mensen zo veel mogelijk te laten meedoen.

Als de zorguitgaven uit de hand dreigen te lopen, moeten de kaarten natuurlijk opnieuw worden geschud. Laten we dan vooral kijken naar de organisatie van de zorg. Zo langzamerhand is die sterk vervuild door een onevenredig aantal managers dat z’n ei kwijt moet, met als gevolg overbureaucratisering.

En wat te denken van de huisvesting? Waarom zorginstellingen niet standaardiseren? Commerciële organisaties (organisaties die efficiënt met geld omgaan) doen dit als vanzelfsprekend. De winkelinrichting van AH is in alle filialen hetzelfde, en Shell bouwt overal dezelfde tankstations. Waarom dan bij de bouw van zorginstellingen keer op keer een clubje mensen met een architect om de tafel laten zitten om opnieuw het wiel uit te vinden? Standaardiseren kan vele miljoenen opleveren en kan ook de kwaliteit en functie van de gebouwen sterk verbeteren.

Saai? Welnee. Ik denk nooit bij het boodschappen doen: ‘Wat een saaie winkel.’ En voor benzine ga ik naar een tankstation waar ik, beschut, tegen een redelijke prijs mijn tank kan laten vollopen en waar ik prettig wordt geholpen.

Meer over