Nabestaandenwet moet volgens PvdA en D66 minder hardvochtig

PvdA en D66 overwegen aanpassing van de nieuwe Algemene Nabestaandenwet. Aanleiding zijn gevallen waarin weduwen en weduwnaars hun uitkering kwijtraken omdat ze een zieke of gehandicapte verzorgen....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

In die gevallen worden ze aangemerkt als samenwonende partners en moet de uitkering worden ingeleverd. Daarbij is niet van belang of diegene die wordt verzorgd een eigen inkomen heeft. VVD en CDA zien als oplossing eerder het verstrekken van een aparte zorguitkering.

De Volkskrant berichtte op 2 mei over twee zusters Meta (62) en Hanna (57). Hanna is gehandicapt en is acht jaar geleden in huis genomen door Meta, die haar baan opzegde en van haar weduwenuitkering ging leven. Die uitkering moet ze nu vanaf 1 januari 1998 inleveren, omdat ze samenwoont met haar zuster.

D66 stelde vorig najaar al dat de nieuwe Nabestaandenwet mogelijk te hardvochtig uitpakt. De indruk bestaat bij D66 dat veel meer mensen hun uitkering kwijtraken dan twee jaar geleden bij de aanvaarding van de wet werd verwacht.

De PvdA-fractie vindt het onjuist dat de Sociale Verzekeringsbank, uitvoerder van de Nabestaandenwet, te weinig beleidsvrijheid heeft om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de regel dat iedereen die een huis deelt als samenwonend wordt aangemerkt.

PvdA-kamerlid Kalsbeek: 'Gemeentelijke sociale diensten, die bij de uitvoering van de bijstandswet dezelfde regel over samenwonen uitvoeren, mogen rekening houden met bijzondere omstandigheden, zoals de verzorging. De Sociale Verzekeringsbank heeft die vrijheid nu niet.'

De derde regeringsfractie, de VVD, zegt bij de behandeling van de Nabestaandenwet te hebben overwogen een hardheidsclausule voor te stellen. VVD-kamerlid Van der Stoel zag daarvan af: 'Het probleem is dat het heel moeilijk is om onderscheid te maken. In dit voorbeeld van twee zusters waarin de een de ander verzorgt, lijkt het makkelijk om te zeggen dat intrekking van de uitkering onrechtvaardig uitpakt. Maar er is ook sprake van financiële verstrengeling en dat is het criterium waarop we andere samenwonenden aanspreken. Hoe voorkom je, als je een hardheidsclausule hebt, dat te veel mensen er een beroep op doen.'

Van der Stoel zegt voorstander te zijn van een nieuwe, aparte zorguitkering in gevallen zoals die van de beide zusters. Staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken heeft gezegd dat hij naar zo'n uitkering een onderzoek instelt.

De CDA-fractie ondersteunt dat idee eveneens. Kamerlid Doelman-Pel: 'Het probleem dat samenwonenden die een zorgtaak op zich hebben genomen alleen in de Nabestaandenwet in problemen komen, is niet waar. Het speelt veel vaker, ook bijvoorbeeld in de AOW.'

Meer over