Naar Afghanistan gaan? Ja

Naar aanleiding van het vervangen van de Amerikaanse troepen in Kunduz door Duitse ISAF-militairen stelde Mohammad Hashm Yusufi, politiek leider van de Qul Urdu, vier jaar geleden desgevraagd het volgende: 'Als we het gedrag van de Amerikanen tegenover de Afghaanse militairen en burgers vergelijken met dat van de Duitsers, zien...

De Duitsers daarentegen gaan op een fatsoenlijke manier met ons om enstellen zich open voor wat we zeggen. In hun gedrag zit geen arrogantie enhaat, er is respect voor de cultuur en de mensen. Het lijkt erop dat zeoprecht willen helpen bij het oplossen van de problemen in Afghanistan.' Dat was vier jaren terug. Geheel tegen de verwachting is in die tijd deoorlog in het zuiden en oosten van Afghanistan verhevigd.

Behalve het voeren van legitieme en verklaarbare gevechten tegenTaliban en Al Qa'ida hebben de Amerikaanse militairen zich ook misdragen.Ze hebben burgers gedood door blinde en onnauwkeurige bombardementen, zehebben zonder respect en afstemming met de Afghaanse autoriteiten huizendoorzocht. Verdachte personen zijn gearresteerd en gemarteld en in illegalegevangenissen vastgezet. Lijken van Talibanstrijders zijn verbrand. Ditzijn slechts voorbeelden van hun wangedrag. Wat is er allemaal nog nietbekend?

Zolang er geen garantie is voor het stoppen van deze misdragingen, iser geen uitzicht op vrede. Het bericht over de komst van NAVO-troepen naardeze gebieden is dan ook hoopvol. De aanwezigheid van Europese NAVO-landenis vergelijkbaar met de eerder geschetste situatie in Kunduz, vier jaargeleden. Als Nederland en andere Europese NAVO-landen troepen in hetoosten en zuiden van Afghanistan stationeren met het doel de misstappen vanhun Amerikaanse bondgenoot te verbeteren, is dit een positief punt in depolitiek van Europa jegens Afghanistan.

Mohammad Ekram Andishmand

Meer over