NieuwsStemming senaat

Na verhoging leenrente sneuvelt nu ook het asbestverbod in de Eerste Kamer

Asbestverwijdering van een dak in Wateringen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant
Asbestverwijdering van een dak in Wateringen.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Er komt voorlopig geen verbod op asbest in daken. Een meerderheid in de Eerste Kamer stemde dinsdag tegen een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) om per 2028 af te rekenen met de kankerverwekkende stof in bestaande daken.

Dion Mebius

Daarmee maakte de Eerste Kamer, die op 11 juni wordt afgelost door de nieuwe lichting senatoren, voor de tweede keer in een week duidelijk dat zij niet hoeft te luisteren naar de wensen van de coalitie. Maandag verwierpen de senatoren al de omstreden renteverhoging op studieleningen van onderwijsminister Van Engelshoven. Op hun laatste officiële vergaderdag lieten zij het kabinet dinsdag opnieuw hun tanden zien.

De twee nederlagen laten zich vooral bij D66 voelen. Van Veldhoven en Van Engelshoven zijn beide van sociaal-liberale snit. Bij de renteverhoging zette nota bene de senaatsfractie van D66 het kabinet de voet dwars. Samen met Anne-Wil Duthler, die onlangs uit de VVD werd gezet, lieten de D66'ers doorschemeren dat ze bar weinig voelden voor het verhogen van de studiekosten. In nog geen 24 uur leed de partij zo twee keer gezichtsverlies.

Bij het wetsvoorstel van Van Veldhoven waren het de fracties van VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP die dwars lagen, ook al deed de staatssecretaris dinsdag nog een ultieme poging om het asbestverbod te redden door het met drie jaar uit te stellen tot 2028. In een eerste reactie betreurt zij het wegstemmen van het verbod, ‘waar tien jaar lang over gesproken is’. ‘Daarmee is er nu geen duidelijk handelingsperspectief voor het opruimen van deze laatste grote bron van asbest in ons leefmilieu.’ Van Veldhoven is niet van plan met een nieuw voorstel te komen.

In 2017 leek het er niet op dat het asbestverbod ooit zou stranden: in de Tweede Kamer stemde toen alleen de SGP tegen het voorstel. In de tussenliggende tijd riepen belangenorganisaties als de Vereniging Eigen Huis en boerenorganisatie LTO, die de saneringsoperatie veel te duur vonden en de risico's zeer klein noemden, op om het verbod van tafel te vegen. Naar schatting had van 120 duizend huizen het dak moeten worden vervangen. Particuliere woningeigenaren vreesden vele tienduizenden euro’s te moeten ophoesten voor een onnodige operatie. Ook in de senaat twijfelden meerdere fracties vervolgens aan de ‘haalbaarheid en betaalbaarheid’.

Schrijnende gevallen

Het wetsvoorstel verplichtte eigenaren om al het asbestmateriaal dat in contact staat met de buitenlucht te verwijderen. Van Veldhoven zegde een fonds toe om eigenaren van asbestdaken te helpen de financiering rond te krijgen. Ook trok zij vorige week 5 miljoen euro uit voor een regeling voor de meest schrijnende gevallen. Lokaal mochten gemeenten uitzonderingen maken: een boer die voor 2030 toch al stopt, hoefde zijn asbestdak niet voor die tijd te verwijderen. Ondanks die toezeggingen wist zij de twijfels niet weg te nemen.

Volgens Van Veldhoven staan de risico’s van het kankerverwekkende asbest voor de volksgezondheid niet ter discussie. In een brief aan de Eerste Kamer wees zij erop dat het aantal nieuwe asbestslachtoffers per jaar niet daalt, terwijl in 1993 een verbod op het gebruik van asbest in nieuwe woningen is ingesteld. In april ontving het Instituut Asbestslachtoffers de 10.000ste melding van een ernstig zieke als gevolg van blootstelling aan asbest.

Tegenstanders van het verbod beriepen zich op een recent onderzoek van onder meer TNO en de universiteiten in Utrecht en Nijmegen. Daarin stellen de onderzoekers dat wonen en werken in een huis met asbest minder schadelijk is dan tot dan tot nu toe werd gedacht. De gezondheidsrisico’s zouden ‘veelal verwaarloosbaar’ zijn. Volgens de onderzoekers zijn bij het verwijderen van asbestdaken niet eens beschermingsmaatregelen nodig. De resultaten bevestigden de bezwaren van woningcorporaties, die al jaren spreken van ‘overdreven’ asbestbeleid.

Meer over