Nieuws

Na veertien jaar studie is Vaticaan eruit: seksueel misbruik strenger gestraft

Paus Franciscus heeft de straffen aangescherpt voor seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk. In een nieuwe versie van het strafrecht van de kerk is niet alleen kindermisbruik strafbaar, maar ook seksueel contact met volwassenen waarbij sprake is van dwang.

Paus Franciscus kreeg al meteen na zijn aantreden in 2013 te maken met misbruikschandalen binnen de kerk. Beeld AFP
Paus Franciscus kreeg al meteen na zijn aantreden in 2013 te maken met misbruikschandalen binnen de kerk.Beeld AFP

Het Vaticaan maakte de veranderingen in de Codex van Canoniek Recht dinsdag bekend. Met de veranderingen komt paus Franciscus tegemoet aan de kritiek dat de kerk decennialang nauwelijks heeft opgetreden tegen seksueel misbruik door priesters. Vaak werden zelfs ernstige gevallen van kindermisbruik onder het tapijt geveegd, waardoor betrapte priester na overplaatsing verder konden gaan met hun praktijken.

Het Vaticaan studeerde al veertien jaar op de veranderingen in het kerkelijk wetboek, waarvan de laatste versie uit 1983 dateert. Geestelijken die zich vergrijpen aan kinderen worden volgens de nieuwe regels uit hun ambt gezet. Ook kunnen zij nog andere straffen opgelegd krijgen. Verder worden ook seksuele contacten met volwassenen strafbaar als er sprake is van misbruik van de machtsverhoudingen. Tot nog toe beschouwde de kerk seksuele relaties van priesters met volwassenen als zondig, maar niet als een strafbaar vergrijp. Ook dergelijke geestelijken kunnen uit hun ambt worden gezet, een maatregel die binnen de kerk als de ergste straf geldt.

Ook op grooming, pogingen het vertrouwen van slachtoffers te winnen om hen seksueel te misbruiken, komen straffen te staan. De nieuwe regels gelden ook voor leken die binnen de kerk werkzaam zijn.

Onder het nieuwe wetboek gaat de kerk ook strenger optreden tegen bisschoppen en andere hoge functionarissen in de kerk die niets doen met meldingen over misbruik.

Stortvloed van claims

Paus Franciscus kreeg al meteen na zijn aantreden in 2013 te maken met misbruikschandalen binnen de kerk die in allerlei landen aan het licht kwamen. Vooral in de Verenigde Staten kwamen misbruikschandalen de rooms-katholieke kerk te staan op een stortvloed van claims van slachtoffers met als gevolg dat sommige parochies failliet gingen. Bij elkaar heeft de kerk in de VS naar schatting drie miljard euro aan smartengeld uitbetaald aan slachtoffers van seksueel misbruik door priesters.

Als reactie op de misbruikschandalen en de onthullingen over bisschoppen en kardinalen die priesters de hand boven het hoofd hielden kondigde de paus twee jaar geleden al nieuwe regels af. Daarin krijgen alle priesters en andere geestelijken de opdracht vermoedens van seksueel misbruik meteen te melden.

Maar slachtoffers van het misbruik binnen de kerk vinden dat het Vaticaan verder moet gaan en het verplicht moet stellen dergelijke gevallen aan de politie te melden, zodat die onderzoek kan doen.

Meer over