Museum

Zaterdag zei Kees van Twist, directeur van het Groninger Museum, in de Volkskrant dat culturele diversiteit `te belangrijk is` om daarvoor een prijs uit te reiken (Kunst, 10 december)....

Dat is wel de wereld op zijn kop. De Stimuleringsprijs voor musea voormoderne kunst is juist ingesteld omdát het een belangrijk onderwerp is.Er is geen enkel ander project waar de Mondriaan Stichtingvijfhonderdduizend euro voor beschikbaar stelt. Zo belangrijk vinden wijhet.

Dus als Van Twist diversiteit ook zo belangrijk vindt, dan dingt hijtoch mee naar de prijs? Ik neem aan dat hij in staat is een goed plan tebedenken. En krijgt hij daarmee genoeg geld om dat plan ook uit te voeren?Dat is aan hem, maar niet geschoten, is altijd mis.

Waarom een prijs? Omdat relatief weinig musea voor moderne kunst zichbezighouden met culturele diversiteit, de uitzonderingen daargelaten. Meteen prijs vragen we aandacht voor het onderwerp, tonen onze waardering voorde voorlopers op dat terrein en stimuleren we nieuwe ontwikkelingen.

Is dat overheidssturing? Dat dacht ik toch niet. Het is juist maatwerk:een museum kan zelf kiezen wel of geen plan in te dienen. Kortom, deargumenten van Van Twist kloppen niet. We zijn het gelukkig over één dingeens: culturele diversiteit is een belangrijk onderwerp. Daarom zou het mijverbazen als het Groninger Museum geen plan zou indienen. Ik zie het graagtegemoet.

Meer over