Museum legt oude schildering bloot

In het Dordrechtse museum mr. Simon van Gijn is een achttiende eeuwse plafondschildering ontdekt. De schildering kwam bij toeval te voorschijn tijdens verbouwingswerkzaamheden in een achterkamer van het museum....

Tijdens de verbouwing werden houten platen van het plafond verwijderd. Daardoor werd de witte verflaag zichtbaar, waaronder de geschilderde figuren waren te zien.

De plafondschildering bevat wolkenpartijen en figuren met een flakkerende kaarsvlam in de hand. De schildering is nog maar gedeeltelijk zichtbaar. Bekeken wordt nu hoe zij kan worden schoongemaakt en gerestaureerd.

'Een zeldzame vondst', zegt conservator C. de Bruyn van het museum. Volgens De Bruyn dateert de plafondschildering uit de periode rond 1725. Wie het plafond heeft beschilderd, weet hij niet, maar de kleuren zouden duiden op een Dordtse schilder. Volgens de conservator namen kunstenaars in die tijd vaker klussen aan als het beschilderen van schoorstenen en plafonds.

In maart sloot het museum de deuren voor het publiek om met de verbouwing te beginnen. Het huidige museum werd te klein. Een bijgebouw van het museum wordt ingericht om de bezoekers te ontvangen.

Meer over