Museum in Dordrecht na twee jaar weer open

Museum Simon van Gijn in Dordrecht gaat na een ingrijpende verbouwing op 8 september weer open. Het museum is gehuisvest in een van de weinig goed bewaarde patriciërshuizen uit de 18e eeuw in Nederland....

Van Gijns woonhuis aan de Dordtse Nieuwe Haven is teruggebracht tot de staat waarin hij het bewoonde tot zijn dood in 1922. Het huis uit 1729 kent nog steeds de oorspronkelijke indeling met authentieke interieurs uit de 18e en 19e eeuw.

De restauratie liep vertraging op toen in december 1999 in het belendende pand dat ook bij het museum hoort, een 18e eeuwse plafondschildering werd gevonden. Deze schildering wordt eind augustus gedeeltelijk gerestaureerd teruggeplaatst.

De bankier Van Gijn bracht tijdens zijn leven een aantal unieke verzamelingen bijeen. Zo omvat De Atlas Van Gijn, ofwel Historia Batava Illustrata, ongeveer 25 duizend prenten, tekeningen en spotprenten die het maatschappelijk leven en de Nederlandse geschiedenis in beeld brengen. Een tweede atlas, de Dordactum Illustratum, bevat afbeeldingen over de geschiedenis van Dordrecht. Daarnaast is in het museum een van de oudste en grootste speelgoedcollecties van Nederland te zien.

Het museum Van Gijn hoopt jaarlijks 30 duizend bezoekers te trekken.

Meer over