Musea boos over weghalen geld voor onderzoek

Het advies van de Raad van Cultuur aan het kabinet om de subsidieregeling voor museaal kunsthistorisch onderzoek van de Mondriaan Stichting over te hevelen naar de organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO), is niet goed gevallen bij de grote musea....

Het onderbrengen van de regeling bij NWO zou haar 'op afstand plaatsen en de entree te bemoeilijken', staat in de brief. Omdat NWO 'wantrouwend' tegenover kunsthistorisch zou het overhevelen van de regeling gelijk staan aan opheffing.

Beter zou zijn om de mogelijkheden van de Mondriaan Stichting, die de regeling in 1995 ontwierp, uit te breiden. De regeling, die samenwerking tussen musea en universiteiten bevordert, heeft geleid tot 'nuttig onderzoek dat anders niet was gedaan'. Jaarlijks worden ongeveer drie kunsthistorische onderzoeken ondersteund met geld van de regeling.

Meer over