MSD blijkt onveilige haven

Amsterdam De treurnis over de massaontslagen bij Organon in Oss staat in schril contrast met de vreugde-uitbarsting in maart 2007 toen Akzo Nobel het bedrijf verkocht aan het Amerikaanse Schering-Plough....

Een betere moeder kon Organon zich niet wensen. Het Amerikaanse bedrijf had tot op dat moment geen activiteiten in Europa, Organon kon dus mooi het Europese hoofdkantoor worden. De prijs, 11 miljard euro, lag bovendien ver boven de verwachtingen. Akzo werd daardoor als geheel in een klap 17 procent meer waard. Bovendien zei Schering-Plough dat het ‘vast van plan’ was om het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen in Oss te handhaven. De bestuursvoorzitter van Akzo, Hans Wijers, was ervan overtuigd dat hij een veilige haven voor zijn dochter had gevonden.

Sindsdien is er veel veranderd. Schering-Plough werd overgenomen door Merck en de weerstand tegen overnames door buitenlandse bedrijven nam in Nederland snel toe, zeker na de desastreuze overname van ABN Amro. ‘Als het zwaartepunt van de besluitvorming naar elders verhuist, zal er, als er gekozen moet worden tussen investeren hier en in het andere land, in het andere land worden geïnvesteerd. Dat is gewoon een menselijke afweging’, zei bijvoorbeeld Peter Wakkie toen hij eind vorig jaar afscheid nam als bestuurder bij Ahold.

De meeste Nederlandse politici hebben dat lange tijd niet willen geloven. Als Nederland maar zorgt voor een goed vestigingsklimaat (goede opleidingen, infrastructuur en andere voorzieningen) dan komt die hoogwaardige werkgelegenheid vanzelf. De harde sanering bij het oude Organon in Oss lijkt deze politici ongelijk te geven. Bij de eerste flinke tegenwind wordt er flink bezuinigd, waarbij alleen de regio rond het hoofdkantoor gespaard blijft.

Had dit scenario voorkomen kunnen worden? Waren er alternatieven? Akzo Nobel vindt tot op de dag van vandaag van niet. Het was voor topman Hans Wijers geen optie om Organon te houden. Hij wilde zich – geheel volgens de moderne inzichten – richten op één activiteit (verven en coatings) waarmee hij wereldmarktleider was.

Akzo wilde Organon aanvankelijk naar de beurs brengen. Ook dat had er waarschijnlijk toe geleid dat het bedrijf uiteindelijk zou zijn overgenomen. Het derde alternatief (overname door een opkoopfonds) was nog erger geweest.

Meer over