'Moslimscholen willen echt het beste'

Morgen kiest het islamitisch onderwijs een nieuw zevenkoppig bestuur voor de ISBO, de Islamitische Besturenorganisatie. Het oude bestuur stapte op nadat de AIVD in februari een kritisch rapport had gepubliceerd over de 37 - binnenkort 42 - islamitische scholen in Nederland....

Van onze verslaggeefster Margreet Vermeulen

'Ze willen met een schone lei beginnen', aldus oud-staatssecretaris van Onderwijs Nel Ginjaar-Maas (VVD). Om capabele en voor iedereen aanvaardbare kandidaat-bestuursleden te vinden, riep het ISBO haar hulp in, samen met die van onder anderen onderwijsjurist Ben Vermeulen.

Ginjaar-Maas: 'Ik zag het als mijn maatschappelijke plicht ze te helpen de boel op poten te krijgen. Want de meeste moslimscholen willen echt het beste voor de kinderen.

'En op die paar scholen waar problemen zijn, wil men er graag aan werken. Dan is een goed functionerende koepelorganisatie broodnodig.'

- Veel VVD'ers hebben een broertje dood aan moslimscholen.

'Als je echt liberaal bent, geef je ouders de vrijheid een school te kiezen die past bij hun religie en bij hun normen en waarden. Dat staat bovendien in de Grondwet. '

- U vindt moslimscholen onvermijdelijk. Zijn ze wenselijk?

'Dat weet ik niet. Het katholieke volksdeel heeft zich enorm geëmancipeerd sinds men eigen scholen mocht opzetten. Maar je weet nooit helemaal zeker of dat bij islamieten ook zo werkt.'

- Islamitische scholen worden door het rijk gefinancierd. Dan heeft de inspectie toch het recht die scholen te controleren?

'Dat gebeurt ook. De inspectie controleert op alle moslimscholen of de kwaliteit van het onderwijs deugt. Alleen de godsdienstles staat daarbuiten, net zoals op protestantse en katholieke scholen.'

- Wie controleert dan of kinderen niet vergiftigd worden met extremistisch gedachtegoed in die les?

'Als er serieuze aanwijzingen zijn dat er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, dan moet justitie actie ondernemen. Maar daarvoor waren de verdenkingen van de AIVD misschien niet zwaar genoeg. Inspecteurs zijn geen rechercheurs.'

- Waarom zoekt het ISBO een liberaal als U om aan nieuwe bestuurders te komen?

'Ze willen geaccepteerd worden. Maar ze weten niet altijd hoe het spel gespeeld dient te worden. Ze hebben weinig bestuurlijke ervaring. En die heb je nodig, vooral ook om het zelfreinigend vermogen op te krikken.'

- Was het moeilijk goede kandidaten te vinden?

'Dat viel erg mee. Er zijn hier veel meer hoogopgeleide moslims dan wij denken. Dat gaf me ook het gevoel: het komt voor mekaar met die integratie. Er komt een fris en jong bestuur. Helaas, wel allemaal mannen.'

- Hoe kan een nieuw bestuur voorkomen dat moslimscholen weer in opspraak komen vanwege nauwe banden met extremistische organisaties?

'Ten eerste moeten alle bestuurders de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat onderschrijven. Men moet niet alleen de moslimgemeenschap goed kennen, maar ook het politiek en maatschappelijk klimaat in Nederland. Verder moet men met kritiek kunnen omgaan en zich niet verstoppen voor de media. Die bestuurders moeten min of meer de garantie bieden dat de scholen die bij de ISBO horen, moeten voldoen aan de Nederlandse wet en regelgeving.'

Meer over