'Moslims volgen het goddelijke oordeel'

De fundamentalistische HUT verwerpt de democratie, maar zegt haar wel te respecteren. 'De verschillen tussen islam en democratie zijn zo groot dat hevige strijd onvermijdelijk is.' 'Wij gaan voor de waarheid, het woord van Allah'

Enkele weken na de chaotische persconferentie in Rotterdam, waar HUT zich in Nederland voor het eerst publiekelijk manifesteerde, probeert Pala (31) uit te leggen waarom zijn partij de democratie verwerpt en toch geen bedreiging vormt voor de Nederlandse rechtsstaat. 'Moslims volgen het goddelijke oordeel. We vragen ons voortdurend af of iets halal (goed) of haram (slecht) is, en daarbij is de religie leidraad. De democratie daarentegen heeft God uit het leven gebannen. In dat politieke systeem heeft religie geen enkele invloed op wetten en regels.'

In Nederland wordt het geloof slechts gedoogd, zegt Pala. ' In een democratie bestaat wel een zekere godsdienstvrijheid, maar voortdurend worden compromissen gesloten. Wij geloven niet in een tussenweg, wij verwerpen het compromis. Wij gaan voor de absolute waarheid, het woord van Allah.'

Deze principiële stellingname betekent voor HUT-aanhangers dat ze op geen enkele manier mogen participeren in het democratisch systeem. Pala: 'We roepen onze leden op niet te stemmen en zich nergens voor verkiesbaar te stellen. '

Hij benadrukt dat HUT de democratie weliswaar verwerpt, evenals het rechtssysteem (dat ook door de mens is ingericht), maar wel respecteert. 'De essentie van het bestaan van HUT in het Westen is dat wij, ook hier, willen leven onder de islam. We moeten ervoor zorgen dat jongeren niet in aanraking komen met de slechte kanten van het leven in een democratie. Dat ze niet aan de drugs raken, geen alcohol drinken, geen homoseksueel gedrag vertonen, geen naaktstranden bezoeken.'

Dat moslimjongeren in Nederland makkelijk het verkeerde pad kiezen, daar is Pala zelf een voorbeeld van. Hij was twee maanden toen hij met zijn moeder vanuit Turkije naar Nederland kwam, waar zijn vader al jaren werkte. Pala kreeg een islamitische opvoeding, maar die had - met name in zijn puberjaren - geen invloed op hem.

'Hier in Nederland kan echt alles, alle verkeerde deuren gaan voor je open. Ik kwam in aanraking met drugscriminaliteit. Natuurlijk wist ik wel dat het verboden was, maar het gaat allemaal zo makkelijk hier. '

Prettig was zijn bestaan niet. 'Het was een nare tijd. Toen ook nog een kennis overleed, raakte ik helemaal uit balans.' Pala was 22 jaar toen hij besefte dat hij zich moest isoleren van zijn foute vrienden. Hij sloot zich zes maanden thuis op, bezocht in die periode veelvuldig de moskee. Hij verdiepte zich in de islam, las boeken. 'Heel geconcentreerd was ik met de islam bezig. Ik zocht antwoorden, wilde de kern doorgronden en ontdekte dat de islam een complete levensvisie biedt. Wie de bronnen kent, krijgt op alle vragen een duidelijk antwoord.'

In die periode, hij was al praktiserend moslim, kwam Pala in aanraking met leden van HUT. 'Nee, ze hebben me niet de HUT ingetrokken. Het is meer een kwestie van soort zoekt soort: dieven zoeken dieven, gelovigen omarmen gelovigen. Mijn vroegere vrienden pasten niet meer bij me, die botsten met de islam.'

Overigens zijn het niet alleen zoekende moslimjongeren die zich bij HUT aansluiten, zegt Pala. 'Er zijn veel bekeerlingen. De groei van de islam onder de autochtone bevolking is ongelooflijk groot. Je zou je kunnen afvragen hoe dat komt. Ik denk dat ze zoekende zijn, vanwege het gebrek aan waarden en normen. Niet voor niets wordt dat debat in Nederland zo heftig gevoerd.'

Verbleekte waarden en normen. Ze komen ook prominent voor in het boekje (Democracy is a system of Kufr) dat de Britse tak van HUT heeft uitgegeven over de verderfelijke kanten van de westerse samenleving. Daarin wordt het verbod deel te nemen aan de democratie onderbouwd. Pala kent het boekje. Het stelt dat democratie, een product is van de menselijke en niet de goddelijke geest . En dat bij de democratie behorende individuele vrijheid leidt tot 'sociale decadentie van een niveau dat lager is dan dat van dieren'.

Deelt hij die visie? Je moet die uitspraken in een islamitische context plaatsen, legt Pala uit. 'Dieren hebben instincten en behoeften. Mensen ook, maar ze hebben van God ook verstand gekregen. Overspel mag niet, is verboden in de islam. Ik ga dus niet vreemd met een andere vrouw, al heb ik die behoefte soms wel. De islam bepaalt al mijn handelingen. Dieren bevredigen hun behoeften, dat is normaal. Als mensen dat doen, zonder hun van God gekregen verstand te gebruiken, dan zijn ze lager dan dieren. Zo is het bedoeld.'

HUT's taak in het Westen is de moslims van het decadente leven af te schermen. 'Als gasten respecteren we de wetten, uiteraard', zegt Pala. Dat ze in het Westen blijven, komt doordat de ware moslim geen thuisbasis meer heeft. Geen enkel land op aarde voldoet aan de criteria die de islam stelt.

Pala: 'Wat je nu ziet is dat de bevolking daar in opstand komt. In die landen, ik noem Centraal Azië, is HUT erg actief. De mensen pikken het niet langer, steeds meer moslims zullen vechten voor de ware islam. Dat wordt een hele zware strijd, want Amerika zal niet toestaan dat de zuivere islam welk land dan ook onder controle krijgt.'

HUT is het eens met de analyse van de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington, die spreekt van een botsing van beschavingen. The Inevitability of the Clash of Civilisations (Hatmiyyat sira, a Ul-hadharat) is de titel van een HUT-pamflet. Pala: 'De islam en de democratie, het zijn dermate verschillende systemen dat hevige strijd onvermijdelijk is.'

Meer over