Moslimjuf hoeft geen handen te schudden

Het Vader Rijn College in Utrecht mag van een islamitische docente niet eisen dat ze handen schudt. Dit heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) bepaald....

Van onze verslaggever Michiel de Hoog

Aan het begin van het schooljaar had de docente economie aangekondigd op religieuze gronden geen handen meer te schudden met mannen. De leiding van de vmbo-school schorste de docente daarop.

Men vond haar gedrag niet passen bij de doelstellingen van de school om de leerlingen ‘respectvolle omgangsnormen’ aan te leren, en om ze voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De CGB prijst deze doelstellingen, maar vindt het middel dat de school gebruikt om ze te bereiken – eisen dat docenten handen schudden – niet juist.

Het schudden van handen als begroeting ‘sluit weliswaar aan bij hetgeen door de meeste mensen in Nederland als gebruikelijk en respectvol wordt beschouwd’, schrijft de CGB in haar oordeel, ‘maar dat geldt niet voor iedereen.’

De commissie merkt daarbij op dat deze argumentatie ‘naadloos’ aansluit bij de eigen omgangscode van het Vader Rijn College. Die code beoogt het tegengaan van ‘etnocentrisme’, het stellen van de leefwijze van één groep boven die van een andere groep.

De CGB zegt verder dat voor een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt niet noodzakelijk is dat docenten handen schudden als begroeting. ‘Sectoren kennen vaak hun eigen gebruiken.’

Directeur Bart Engbers van het Vader Rijn College vindt het oordeel van de CGB ‘heel teleurstellend. De CGB doet alsof we in Japan leven. De juf moet de kinderen de weg wijzen in de Nederlandse samenleving, en ze voorbereiden op de arbeidsmarkt. Daar hoort handen schudden bij.’

Meer over