Moslim Broederschap moet lachen om rede Obama

De beweging, die haar wortels heeft in Egypte, is daar een oppositiebeweging die niet officieel als partij erkend wordt maar wel bijzonder veel invloed heeft, binnen en buiten de grenzen. De Palestijnse Hamas-beweging begon bijvoorbeeld als een afsplitsing.

Is Obama nu een populariteitsrace met de Moslim Broederschap aangegaan? Mohamed Habib, vicevoorzitter van de Moslim Broederschap, moet er smakelijk om lachen. ‘Wij als Moslim Broederschap hebben geloofwaardigheid. We maken enorme offers om onze mensen te dienen. Obama moet zijn geloofwaardigheid nog bewijzen. Als hij met zijn toespraak wat goede wil heeft gecreëerd in de islamitische wereld dan kan die meteen weer verdwijnen op het moment dat hij een negatieve positie inneemt.

Maar u bent het ermee eens dat de toespraak voor een deel op uw aanhangers gericht was, want de beweging staat bekend als anti-Amerikaans?

‘Wij zijn niet tegen het Amerikaanse volk maar we zijn tegen de daden van de verschillende Amerikaanse regeringen, die proberen te domineren, te controleren, die een dubbele standaard aanhouden en die een geschiedenis van agressie en bezetting hebben. We kunnen niet de andere kant opkijken en vergeten en vergeven.’

Vindt u dat de toespraak genoeg positieve elementen bevatte?

‘In werkelijkheid is er niets nieuws aan de nieuwe regering, vooral als het gaat om de belangrijkste strategieën over Afghanistan, Irak en de Palestijnse zaak. Er is geen verschil tussen wat Bush zei en wat Obama zegt.

‘Obama gaat zelfs verder door te eisen dat de Arabische wereld Israël erkent. Hij belooft er niets voor terug, alsof we iets voor niets moeten weggeven. We weten allemaal dat Israël internationaal immuniteit heeft.

‘Het probleem is dat de toon is veranderd, de taal is anders. Obama probeert in te spelen op de grote emoties, zijn taal was nederig en hij zei dat er verzoening en samenwerking moet zijn en dat er geen botsing tussen de samenlevingen is.

‘Dat zijn goede woorden, maar politiek is niet gebouwd op mooie woorden en verklaringen, maar op wat er op de grond gebeurt.’

Voor de Amerikanen is de samenwerking met de islamitische wereld tegen het extremisme een van de belangrijkste onderwerpen. Denkt u dat de president daarvoor gehoor vindt?

‘We moeten niet vergeten dat veel van dat extremisme een reactie is op Amerikaanse daden en de racistische politiek van de zionistische staat. Bush en zijn leger hebben in Irak een miljoen mensen gedood. Is dat geen genocide, geweld, extremisme of terrorisme?

‘Goed, we moeten eerlijk zijn, de dictatoriale regimes in de Arabische wereld produceren extremisme en het terrorisme. Maar de acties van de VS en Israël zijn de echte veroorzakers van extremisme, geweld en terrorisme.’

Meer over