Moskou wil invloed ngo's beperken

Buitenlandse mensenrechtenorganisaties, milieubewegingen en goede doelen in Rusland liggen onder vuur. Het Russische parlement, de Doema, is gisteren in eerste lezing akkoord gegaan met een wet die het staatstoezicht op non-gouvernementele organisaties (ngo's) vergroot....

Volgens deze nieuwe wet moeten alle ngo's in Rusland die buitenlandsesteun krijgen zich laten registreren bij het ministerie van Justitie.Vertegenwoordigingen van buitenlandse organisaties, zoals Human RightsWatch en Greenpeace, zullen worden gesloten. Russische ngo's diebuitenlandse steun ontvangen, mogen zich niet met politiek bezighouden. DeRussische autoriteiten mogen de kantoren van ngo's jaarlijks onderzoekenom te kijken of zij zich aan de wet houden.

'Dit is extreem gevaarlijk voor de hele ngo-sector in Rusland en voorde ontwikkeling van een burgermaatschappij', zei Aleksander Petrov,vice-directeur van Human Rights Watch in Rusland. Volgens Petrov en anderemensenrechtenactivisten is het wetsvoorstel een nieuw bewijs dat dedemocratie te lijden heeft onder het autocratische bestuur van presidentPoetin.

Het wetsvoorstel komt voort uit de angst onder Russische politici datbuitenlandse geheime diensten ngo's gebruiken voor het propageren vandemocratie en het creëren van sociale onrust. Op die manier zouden depro-westerse revoluties in Oekraïne en Georgië de afgelopen twee jaarzijn georkestreerd.

'We weten allemaal heel goed hoe deze organisaties onder leiding vande CIA de mensenrechten verdedigden in Joegoslavië, Oekraïne en Georgië,en hoe dat is afgelopen', zei de nationalistische parlementariër AleksejOstrovski, een van de indieners van het wetsvoorstel. 'We willen onzeburgers beschermen tegen de chaos die deze ngo's kunnen aanrichten.'

Voordat de wet ter goedkeuring aan president Poetin wordt voorgelegd,moet de Doema er nog twee keer over stemmen. Gisteren was de stemverhouding370 voor en 18 tegen. De Doema zit vol Kremlin-loyalisten.

President Poetin nam deze zomer het initiatief bij de aanval op debuitenlandse ngo's. Het Kremlin kan niet toestaan dat buitenlandseorganisaties politieke activiteiten financieren, zei hij toen tijdens eenbijeenkomst met mensenrechtenexperts.

Vladimir Rizjkov, een van de weinige liberale parlementariërs, stemdetegen het wetsvoorstel. 'De wet is schadelijk voor de ontwikkeling van deburgermaatschappij, druist in tegen de Russische grondwet en tegen demensenrechten.'

Ook de communist Viktor Iljoechin stemde tegen. 'Veel buitenlandseorganisaties houden zich bezig met nobele doelen. Ze helpen weeskinderenen zieken. Het is verkeerd om al deze groepen onder dezelfde striktecontrole te plaatsen.'

Meer over