'Mooi voorbeeld van practice what you preach'


Krijn en Trijntje de Jong hebben onderdak verleend aan de uitgeprocedeerde asielzoeker en Koerd uit Iran Syros Saidi. Beeld Harry Cock / de Volkskrant
Krijn en Trijntje de Jong hebben onderdak verleend aan de uitgeprocedeerde asielzoeker en Koerd uit Iran Syros Saidi.Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Met T-shirtje in een bootje

Ik zie de keurig geklede Halbe Zijlstra (VVD) op een foto op de voorpagina van vrijdag. Hij overdenkt de gevolgen van een eventuele breuk van het kabinet.

Zou hij zich ooit, alsjeblieft, maar een seconde afvragen waaraan hij zou denken als hij in een kapotte spijkerbroek, met alleen een T-shirtje aan in een bootje op de Middellandse Zee zou ronddobberen? En tegen zijn reisgenoten zou zeggen dat hij uit een 'christelijk' land kwam?

Marleen Diepeveen, Briltil

Pik geen stukjes uit de wet

Raoul du Pré heeft volkomen gelijk als hij in zijn Commentaar van 17 april stelt dat de illegalenkwestie schreeuwt om een praktische oplossing. Ook het standpunt van de PvdA dat een beschaafd land mensen niet op straat laat slapen en het VVD- standpunt dat uitgeprocedeerde asielzoekers terug moeten keren zijn volkomen legitiem.

In de Vreemdelingenwet 2000 is dat prima geregeld. Een belangrijk onderdeel van die Vreemdelingenwet vormt de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Een even belangrijk onderdeel is de 'discretionaire bevoegdheid' van een minister of staatssecretaris, die daarvan gebruik kan maken als terugkeer onmogelijk is.

Maar de wet kan nooit adequaat uitgevoerd worden als niet alle onderdelen uitgevoerd worden. Je kunt niet de nadruk leggen op een deel van de wet (terugkeer) terwijl je een ander onderdeel van de wet (buitenschuldcriterium) negeert.

Juist die bevoegdheid van de bewindspersoon is de praktische oplossing waar nu naar gezocht wordt. Er blijven asielzoekers die, ook al zouden ze willen, niet terug kunnen keren naar het land van oorsprong omdat het land van oorsprong niet meewerkt aan terugkeer, of omdat de betreffende persoon staatloos is. Een praktische oplossing begint met de acceptatie van de werkelijkheid. In het verleden is maar mondjesmaat gebruik gemaakt van de discretionaire bevoegdheid.

De regering heeft de mogelijkheid om de zaken voorgoed te regelen omdat iedereen nu wel beseft dat er spijkers met koppen moeten worden geslagen. Maar dan ontkom je niet aan acceptatie en gedegen toepassing van het buitenschuldcriterium. Als het ventiel verstopt blijft zitten zal de zaak toch een keer exploderen.

Cees van den Broek, Stichting VluchtelingKinderen, Driebergen

We krijgen het druk

Als ze in de Tweede en Derde Wereld via internet lucht krijgen van bed, bad en brood, dan gaan we het hier druk krijgen. Bed, bad en brood in Europa is ver te verkiezen boven de achterbuurten van Kampala en Calcutta. Onze eigen wetten en verdragen zijn onze grootste vijand.

K. de Later, Amsterdam

Zij volgen Jezus

Alle lof voor Krijn en Trijntje uit Urk. 'Jezus heeft gezegd dat je de vreemdeling moet herbergen en dat doen we dan ook.' (Ten eerste, 14 april). Een mooi voorbeeld van practice what you preach.

Emmie van Halder, Den Haag

Techniek staat voor niets

Dagelijks word ik vrolijk van de Volkskrant, maar woensdag was het schateren. In het onderschrift bij het artikel over de ict-toppositie van Nederland op Economie met een foto van het hoofdkwartier van Booking.com: 'De website werkt volledig digitaal.'

Niek van Dijk, Amsterdam

Nederlanders, altijd klagen

Het mooie weer is weer begonnen en daarmee ook het motorseizoen, het barbecueseizoen, het fietsseizoen, het wandelseizoen, kortom het we-gaan-weer-met-z'n-allen-naar- buitenseizoen, heerlijk toch. Maar wat doen wij Nederlanders? We beginnen meteen te klagen.

Natuurlijk is het niet tof dat je wandelt in de herrie van motorrijders of op het balkon geniet van je rust onder het genot van de rookwalm van je buren. Maar wat dan? Vraag je echt om een maatregel van de overheid, denk goed na, er zijn al zoveel regeltjes, er wordt al zoveel vastgelegd over wat wel en niet mag. Wil je er echt nog meer regeltjes bij?

Resi Krupers, Vorum-Mullem

Overheid, doe wat

De brief van de dag: 'lekker toeren, lekker veel herrie' van 16 april klopt. Ook ik erger me dood aan de onnodige herrie veroorzaakt door motoren. De overheid geeft vele honderden miljoenen uit aan geluidswallen en andere maatregelen, maar doet niets om deze bron aan te pakken. In de Europese directive 97/24/EC zijn wel degelijk grenzen aangegeven voor het geluid dat motorvoertuigen (en ook motorfietsen) mogen voortbrengen. De overheid weigert echter daarop te controleren, mogelijk uit angst voor de motorclubs. Aan scherpere regels wordt door Brussel gewerkt en een schets daarvoor staat in Regulation EU No 168/2013.

J.C. Wille, Mijdrecht

Marsvoertuig moet dood

In het artikel over het Marsvoertuig ('Marskarretje na 11 jaar afgedankt', Wetenschap, 16 april) meldt de intro: door geldgebrek dreigt nu euthanasie. Verderop is te lezen dat ditzelfde 'wrede lot' een andere ruimtesonde te wachten staat 'die ook maar niet kapot lijkt te willen'. Dat machines als steeds menselijker worden gezien, soit. Maar euthanasie is dood op verzoek.

De dood kan door de betreffende persoon dan natuurlijk als een wreed lot worden ervaren, maar dreigend lijkt me die door de wens juist niet. En 'niet kapot lijkt te willen' is in dit verband ook nogal ongelukkig verwoord.

Wim van der Lee, Amersfoort

Prachtstad Lelystad

In O&D van 13 april noemt de schrijver Bataviastad bij Lelystad. Gelukkig kon de redactie nog een foto vinden, waarop bezoekers in de plenzende regen aan het shoppen waren. Misschien kan in de toekomst ook nog de achtergrond gewijzigd worden in een saaie mistige polder, want dan ontstaat er het beeld dat journalisten bij voorkeur van Lelystad selecteren.

Raymond Wintershoven, Lelystad

De profeet sprong in een gat

Marja Buitelaar zegt dat de islam in het gat sprong dat het Byzantijnse Rijk en dat der Sassaniden lieten vallen (Wetenschap, 13 april). Bij het christendom zou dat anders liggen. 'De komst van een nieuwe politieke eenheid op het Arabisch Schiereiland viel samen met een nieuwe, monotheïstische religie. Dat verklaart waarom in teksten over de profeet veel veldslagen voorkomen. In bijbelse verhalen over Jezus is dat minder, want het christendom kwam niet op in een machtsvacuüm maar in een sterk Romeins Rijk.' O ja?

Sprong keizer Constantijn de Grote dan niet in het gat dat het West-Romeinse Rijk liet vallen en bouwde hij zijn nieuwe rijk met Constantinopel als hoofdstad niet op met het christelijk geloof als ideologische basis? En begint vanaf die tijd niet pas wat christendom ging heten?

Een godsdienst gebaseerd op bijbel én dogma's, zoals vastgesteld door concilies onder voorzitterschap van de keizer. Wat begonnen was als een ander joods geluid liep uit op christelijk machtsvertoon. Op een geloof dat zijn hoofdpersoon evenzeer vergoddelijkte als zichzelf verstatelijkte. Een tegengeluid kon dus niet uitblijven. Een geluid waarvoor Mohammed op zijn handelsreizen genoeg materiaal vond aan de randen van het Byzantijnse Rijk. Materiaal dat de goddelijkheid van Jezus loochende en ook Mohammed leerde in hem niet meer dan een groot profeet te zien. Ofwel, waar geloof zich te veel verstatelijkt, krijgt het concurrentie.

Fokke van der Heide, Zwolle

Wat is er mis met de NAVO?

Voormalig Ombudsman Alex Brenninkmeijer, nu lid van de Europese Rekenkamer, heeft er geen gras over laten groeien om zich het Brussels EU-gedachtengoed eigen te maken: 'Als je nu kiest voor meer militaire macht, moet je dat Europees doen', zegt hij (Ten eerste, 16 april) Wat is er mis met de NAVO? Dankzij de VS functioneert die nog steeds perfect. wees blij dat dat niet vanuit Brusselse EU-torens wordt geregeld, want dan waren we nergens.

Joost Wildenberg, Amsterdam

Iedereen moet rekenen

Johan Goossens, cabaretier en docent op een roc, stond met een interview in de bijlage Super Leraar van 11 april. Een docent met oog en hart voor de leerling. Maar als deze docent zich bezig gaat houden met onderwijsbeleid, dan gaat het mis.

Hij stelt voor om een joker in te zetten voor vakken die een leerling 'echt niet beheerst'. Hij vraagt zich af waarom je moet kunnen rekenen als je schoonheidsspecialist wordt. Nou, even denken hoor: producten mengen, inwerktijden uitrekenen, prijslijsten opstellen, mét kortingsacties, afrekenen, afspraken maken.

En niet alleen als schoonheidsspecialist, maar ook als mens verdient elke leerling een solide rekenbasis waarmee zij zelfredzaam door het leven kan gaan.

Annelies Goorts, docent rekenen IJburg College, Amsterdam

Fantaseren over de fiets

Bij deze wil ik reageren op het artikel van Mirjam Bosgraaf over Wim Daniëls in Sir Edmund (11 april). En wel op de laatste zin: 'en dat er dus één woord is waarvan Wim Daniëls, ook na jaren zoeken, de herkomst maar moeilijk kan achterhalen: fiets.'

Het is echter niet zo moeilijk om de herkomst van het woord fiets te achterhalen en die herkomst is ook al heel lang bekend. Het woord fiets is immers ontleend aan de familienaam Viets (vóór 1900 werd het woord fiets ook met een v geschreven). Het woord fiets is derhalve net als het woord kiekje, dat ontleend is aan een fotograaf in Leiden met de familienaam Kiek, een zogenaamd eponiem.

Dat 'kiekje' een eponiem is wordt algemeen aanvaard, maar bij deze verklaring voor het woord fiets, die toch al van het begin af is gegeven, is men gaan twijfelen en ten slotte is die verklaring terzijde geschoven. Taalkundigen blijven graag fantaseren over het woord fiets.

Toch heb ik recentelijk aangetoond dat fiets wel degelijk een eponiem is. Het woord gaat namelijk terug op de Wageningse smederij annex wagenmakerij van de familie Viets, welk bedrijf ook rijwielen is gaan maken en verkopen. Het artikel dat ik daarover heb gepubliceerd kunt u vinden in het kwartaalblad Genealogie 2012, jaargang 18, p. 16-19.

Leendert Brouwer, Meertens Instituut, Amsterdam

Verkeerd geneesmiddel

'Stuur jongeren naar Auschwitz', zeggen Richard de Mos en Wil van Soest (O&D, 15 april), als een middel om jongeren in de 'Jihadsteden' Amsterdam en Den Haag terug te brengen op het rechte pad. Ik ben het met hen eens dat het zorgelijk en onaanvaardbaar is dat antisemitisme in Nederland toeneemt en dat radicaliserende jongeren daarin een rol spelen.

Ik ben het ook met hen eens dat goed onderwijs over de Holocaust belangrijk is. Op het Broekland-college in Heerlen kunnen leerlingen solliciteren naar een plaats in een door de school georganiseerde en door leerlingen en leraren samen voorbereide excursie naar Auschwitz. Dat is een fantastisch initiatief.

De reis zal leerlingen voor het leven veranderen. Antisemitisme en jihadisme zijn echter opvattingen die niet door een verplichte shock-therapie kunnen worden genezen. Het effect van ervaringen, die zijn opgedaan onder dwang zal wellicht averechts zijn.

Het bezoeken van Auschwitz is ook geen middel ter versterking van een 'law and order'-samenleving. Bovendien is het feit dat antisemieten over de Judenrampe , het perron waar de Joden arriveerden, lopen een belediging voor de mensen die daar zijn vermoord.

Herman van Rens, Beek, holocausthistoricus, organisator wetenschappelijke reizen naar Auschwitz

Meer over