Monsterlijke spelling nekt zelfvertrouwen van kinderen

Naar aanleiding van het bericht over het zogenaamd taalkundig monstrum 't kofschip (Wetenschap, 11 december), dat volgens mevrouw Ernestus mensen niet helpt bij het juist spellen van werkwoordsvormen, heb ik het volgende op te merken....

In mijn remedial-teachingpraktijk zie ik met lede ogen aan wat de volstrekt onpraktische spelling der Nederlandse taal doet met het zelfvertrouwen van, voor het overige gemiddeld en bovengemiddeld intelligente, kinderen.

Ernestus en collegae zouden er goed aan doen de geleerde hoofden eens bijeen te steken om te werken aan een logische spelling van het Nederlands. Om u alvast even een eindje op weg te helpen; wat is er mis met een t waar je een t hoort of een oo waar je een oo hoort, bijvoorbeeld in woorden met een oopen lettergreep. Het is wellicht even wennen voor hen die geen problemen hebben met het inprenten van woordbeelden en die fonetische spelling niet fraai vinden ogen, maar dat bezwaar weegt niet op tegen de voordelen die het geeft voor hen die moeite hebben met woorden spellen en soms woorden lezen, omdat deze geschreven zo weinig overeenkomst hebben met hoe zij klinken.

Vervolgens dient u aan deze nieuwe, logische spelling van onze taal niet meer te tornen. Het overgrote deel van het Nederlandse volk, en met name dat deel dat dyslexie heeft, zal u bijzonder dankbaar zijn.

Meer over