Nieuwsmaastricht

Molukse wijk in Maastricht blijft alleen voor Molukkers

Woningcorporatie Woonpunt en vertegenwoordigers van de Molukse wijk in Maastricht hebben nieuwe afspraken gemaakt om de wijk zoveel mogelijk Moluks te houden. Dat hebben beide partijen maandagavond bekendgemaakt.

Met witte verf bekladde voorgevel en vernielde ruit aan woning in de Molukse wijk. Beeld Harry Heuts Photography
Met witte verf bekladde voorgevel en vernielde ruit aan woning in de Molukse wijk.Beeld Harry Heuts Photography

Eind maart was een sociale huurwoning in de wijk nog bijna toegewezen aan een niet-Moluks gezin – volgens Woonpunt wegens gebrek aan geschikte Molukse kandidaten. Dat leidde echter tot grote boosheid en onrust onder de Molukkers. De ramen van de leegstaande rijtjeswoning werden ingegooid en beklad met de tekst: ‘Dit is de Molukse wijk. Alleen voor Molukkers.’

Woonpunt schrok van die reactie en ging in gesprek met de buurt – het huurcontract voor het betreffende huis was nog niet ondertekend. Die gesprekken hebben nu tot nieuwe afspraken geleid ‘over de manier waarop leeggekomen woningen worden toegewezen’, aldus de woningcorporatie. Ze hebben als doel ‘de slaagkans voor Molukse woningzoekenden te vergroten’.

Zo kunnen Molukse alleenstaanden en koppels nu ook meedingen naar vrijkomende gezinswoningen. Voorheen werden zij daarvoor afgewezen omdat ze niet aan de criteria voor de gezinssamenstelling voldeden. Wel krijgen Molukse gezinnen met kinderen nog steeds voorrang.

‘De Molukse wijk bestaat grotendeels uit grote gezinswoningen – daar is ooit voor gekozen om grote gezinnen te kunnen huisvesten’, verklaarde Woonpunt-bestuurder Marie-Thérèse Dubbeldam. ‘Maar tijden veranderen en de nieuwe generatie Molukkers kan daar niet de dupe van worden.’

Identiteit

Woonpunt heeft zich verkeken op de cultuurhistorische achtergrond van de Molukse wijk, die nog steeds grote waarde heeft voor de identiteit en cultuur van de bewoners. ‘Door de commotie die ontstond, hebben we ons gerealiseerd hoe groot de afstand tussen ons en de buurt was geworden’, aldus Dubbeldam. ‘We hebben nu meer begrip voor hoe de wijk wordt beleefd. Dit gaat om meer dan een woning. Dit gaat om beloftes uit het verleden. Dit gaat over cultuurgoed.’

Namens de Molukse bewoners zei Djehoshua Sahetapy: ‘Voor ons is het simpel: de Molukse wijken zijn een stukje cultuur erfgoed, opgebouwd door onze eerste generatie. Wij zijn het aan hen verplicht om dit te behouden en te beschermen.’ In de wijk aan de zuidoostkant van de stad staan circa 110 woningen, in 1961 ontworpen door architect Frans Dingemans.

De woningcorporatie heeft ook met de Molukse wijkvertegenwoordigers afgesproken om het ‘Rumah Tua-principe’ te onderzoeken. Hierbij kunnen huurwoningen onder voorwaarden worden doorgegeven van generatie op generatie. Verder heeft Woonpunt beloofd dat als er, ondanks de versoepelde criteria, geen geschikte Molukse kandidaat voor een vrijkomende huurwoning wordt gevonden, eerst overleg zal plaatsvinden met vertegenwoordigers van de wijk.’

De bekladde en vernielde woning, die is opgeknapt, wordt nu verhuurd aan een Molukker. Volgens de Molukse woordvoerder Sahetapy is er inmiddels een wachtlijst van 20 Molukkers die graag in de Molukse wijk vlak langs de snelweg A2 willen gaan wonen, vooral jongeren.

Woning Molukse wijk Maastricht beklad en vernield: ‘Alleen voor Molukkers’

‘Dit is de Molukse wijk. Alleen voor Molukkers!’, staat op de ramen van een leegstaande rijtjeswoning in de Diederik van Havertstraat in Maastricht geschreven. Tevens zijn de ruiten ingegooid en beklad. De woningcorporatie nodigde een aantal niet-Molukse gezinnen uit voor een bezichtiging, en dat valt niet in goede aarde bij de bewoners van de wijk.