'Molukse jongeren spelen met vuur'

Directeur Smeets van Molukse museum vreest dat kwade krachten in Indonesië garen spinnen bij dreigementen.'Oproep kan..

Van onze verslaggever Mark van Driel

Henk Smeets is diep bezorgd over de dreigementen van de Vrije Molukse Jongeren. De 57-jarige directeur van het Molukse museum, tevens bestuurslid van het Moluks informatie- en documentatiecentrum, vreest dat geweld in Nederland de burgeroorlog op de Indonesische eilanden zal aanwakkeren. Dat beseffen de boze jongeren volgens hem onvoldoende. 'Ze spelen kwade krachten in Indonesië in de kaart.'

- U bent al 23 jaar 'in Molukse dienst', zoals uzelf zegt. Wat weet u van de Vrije Molukse Jongeren?

'Het is geen echte organisatie, maar een losse groep jongeren die elkaar beter heeft leren kennen tijdens de tientallen demonstraties die de afgelopen anderhalf jaar zijn gehouden om aandacht te vragen voor de burgeroorlog op de Molukken.'

- Moet de oproep serieus worden genomen?

'Een oproep tot geweld verdient altijd aandacht. Deze mensen hebben zich gedetailleerd uitgelaten over acties met molotovcocktails en bommen. En ze hebben zich er op vastgelegd. Ze worden door hun eigen uitspraken bijna gedwongen om iets te doen.

'Waarom ze niet gelijk hebben gehandeld? Ik denk dat ze toch hopen dat dreigen helpt.'

- Hoe is de oproep binnen Molukse gemeenschap gevallen?

'De onmacht en frustratie die ten grondslag liggen aan deze dreigementen worden door velen gedeeld. De Molukse gemeenschap heeft zich in de steek gelaten gevoeld door Nederland en de internationale gemeenschap. Maar over het algemeen wordt geweld niet als een verstandige stap beschouwd. Velen zijn diep bezorgd over de consequenties. De meesten denken dat de effecten voor de Molukse gemeenschap nadelig zijn, zowel hier als in Indonesië.'

- Wat kunnen de consequenties zijn voor de Molukkers in Indonesië?

'Die kunnen heel ernstig zijn. In de Indonesische pers is het afgelopen jaar veelvuldig geschreven dat de burgeroorlog op de Molukken is geïnitieerd door de christelijke Molukkers in Nederland. Ze geloven in een RMS-complot tegen de Indonesiërs. Als er in Nederland geweld wordt gebruikt onder de vlag van de RMS, zoals de Vrije Molukse Jongeren van plan zijn, zullen kwaadwillende Indonesiërs dat zien als een bevestiging van hun gelijk.

'Ze zullen ten onrechte denken dat de RMS het streven naar onafhankelijkheid combineert met het verdrijven van de islamistische Molukkers. Dat zullen ze uitdragen. De burgeroorlog zal opnieuw oplaaien.'

- Wat is het verschil tussen deze jongeren en de treinkapers van 1975?

'Er is een groot verschil. Destijds ging het om een ideologisch sterk ontwikkelde groep. Ze kozen voor de verrassingsaanval en geloofden dat hun actie onmiddellijk effect zou hebben. Deze jongeren zijn minder ideologisch bevlogen. Ze uiten zich verbaal beter en zijn uitgerust met communicatiemiddelen. Ze weten de media ook beter te bespelen.

'Het doel is ook anders. Hun plannen zijn een directe reactie op de huidige ontwikkelingen op de Molukken. Ze willen dat er iets wordt gedaan aan de burgeroorlog tussen de moslims en christenen. Het is een keuze uit onmacht. Het vreedzaam verzet van de afgelopen anderhalf jaar heeft in hun ogen niets opgeleverd.'

- Kan Nederland voldoen aan hun eisen?

'Nederland kan geen interventiemacht sturen, zoals ze willen. Maar het afgelopen jaar is wel degelijk aandacht aan de Molukse zaak geschonken. Na een zwak begin is de regering zich bewust geworden van de ernst van de situatie. Vanwege het koloniale verleden is gekozen voor een onzichtbare aanpak. Binnen de EU, de VN en in gesprekken met de Indonesische president Wahid is wel degelijk druk uitgeoefend. Als er acties komen, wordt dat werk tenietgedaan.'

Meer over