Molukse jongeren richten onafhankelijke landelijke organisatie op

De tochtdeuren van het Molukse buurtcentrum Jajasan Batu Tjapeu in Barneveld zijn beplakt met biljetten die een cursus dansen aanbieden, een jongerendag voor de Heer, bustochten naar de RMS-viering in Den Haag op 25 april en de Belgische afscheidswedstrijd van voetballer Simon Tahamata met de KFC Germinal Ekeren tegen het...

Van onze verslaggever

Sietse van der Hoek

BARNEVELD

Achter de tochtdeuren barst de vergaderzaal bijna uit haar voegen van het aantal Molukse jongeren dat op de warme zaterdag van 20 april besluit tot de oprichting van een onafhankelijke landelijke jongerenorganisatie.

In de aanloop tot de 25ste april, wanneer een deel van de 45 duizend Molukkers in Nederland de proclamatie herdenkt van de Republik Maluku Selatan (RMS) in 1950 op Ambon, doen zich traditioneel activiteiten voor. Die van de jongeren zijn dit jaar extra en opmerkelijk, hoewel ze slechts zijdelings van doen hebben met de RMS-dag.

'Omong hati ke hati', open en eerlijk met elkaar praten, onder dat motto vond september vorig jaar in Bovensmilde een eerste bijeenkomst plaats. Het initiatief was genomen door actievoerders uit de jaren zeventig, de kapers van de trein bij Wijster. Het kreeg zoveel bijval dat er in maart een tweede volgde, in Elst, met Molukse jongeren uit Breda, Vaassen, Moordrecht, Middelburg, Bovensmilde, Tilburg en andere Molukse wijken.

Onderwerpen van discussie waren de historie van de RMS-strijd, de gewelddadige acties van de jaren zeventig, de Molukse identiteit, het maken van carrière in Nederland en vooral de stelling: 'De letters R.M.S. staan nu voor solidariteit, voor gevoelens van verwantschap met familie en vrienden op de Molukse eilanden.'

De nieuwe interesse van de derde (en vierde) generatie Nederlandse Molukkers valt samen met een paar andere factoren die de vraag naar het 'Zuidmoluks eigene' weer actueel lijken te maken. De dood van Manusama markeerde het eind van een tijdperk van formeel politiek-juridische 'hopeloze' strijd voor een onafhankelijke republiek der Zuid-Molukken.

Berichten over verzetsacties tegen het Indonesische bewind op West-Papua (Irian Jaya) en Oost-Timor steken de kop op. Vertegenwoordigers van Molukse kerken in Nederland praten sinds kort intensief met zusterkerken in Indonesië. De Molukse instellingen en gemeenten met veel Molukkers binnen hun grenzen verliezen de bevoorrechte subsidiepositie: Molukkers worden allochtoon onder de allochtonen.

De onverhoedse uitbarsting van Haagse rellen vorig jaar op de 25ste april werd zowel met schrik ('blijk van een verkeerde opvoeding', volgens de nieuwe RMS-leider Frans Tutuhatunewa) als met opluchting ervaren: 'Toch leeft het dus nog onder onze jongeren.'

Vice-president in het nieuwe RMS-kabinet in ballingschap van 'dokter Frans Tutu' is de bij jongeren invloedrijke Pieter Thenu uit Bovensmilde. Hij slaagde erin de actievoerders van de jaren zeventig uit hun isolement te halen en te revitaliseren. Hij zegt rechtstreekse contacten te onderhouden met geestverwanten op de Molukken. En dat vooral blijkt een sterke aantrekkingskracht te hebben op de jeugd.

Opvallend veel Molukse jongeren lopen rond in bomberjacks met het RMS-embleem in kleuren op de mouw. Als symbool van van identiteit, niet vanzelfsprekend als teken van een politiek ideaal. In de eind vorige maand verschenen concept-nota Speerpunten van het RMS-beleid onderkent de RMS-leiding deze andere 'invulling': 'De RMS-regering heeft er begrip voor dat de jongere generatie Molukkers aan de RMS een symbolische betekenis toekent, dat men door de aanduiding RMS aangeeft te behoren tot (. . .) een volk met een eigen geschiedenis, cultuur en identiteit, op grond waarvan men een van overige allochtone groeperingen in Nederland een onderscheidende positie inneemt.'

Nieuw in de concept-nota van de RMS-regering is ook de grotere nadruk op activiteiten ginds: 'verschuiving van het middelpunt van de RMS-strijd van Nederland naar de Zuid-Molukken en Indonesië'.

De jongeren die afgelopen zaterdag in Barneveld, met kerngroepen uit ruim twintig Molukse woonwijken, besluiten tot oprichting van een onafhankelijke landelijke Molukse jongerenorganisatie doen dat met veel nadruk op het woord 'onafhankelijk'.

Ze wensen buiten vermolmde partijpolitieke kaders te blijven en geen verlengstuk te zijn van de RMS-leiding. En ze willen op hun landelijke jongerendagen voorlopig ook nog geen Nederlandse buitenstaanders. Om 'open en eerlijk met elkaar te kunnen praten' en om te voorkomen dat Nederlandse media zullen berichten dat 'er weer wat broeit onder Molukse jongeren'.

Meer over