'Moluks dreigement tweemansactie'

Molukker George Makatita suggereert een dag na zijn vrijlating nog dat hij daadwerkelijk aanslagen voorbereidde. Zijn advocaat ziet het anders: er waren plannen voor sit-ins en bezettingen bij consulaten en stadions, maar van wapens of bommen was nooit sprake....

Van onze verslaggever Mark van Driel

Een dag na zijn vrijlating kiest George Makatita zijn woorden met zorg. Er komt geen dreigement over zijn lippen, zijn eerdere agressieve uitlatingen probeert hij niet te becommentariëren. Het Openbaar Ministerie luistert mee, zegt hij. Als hij zich verspreekt, verdwijnt hij misschien opnieuw achter de tralies.

Makatita schetst de mogelijkheid rustig, zonder angst. De 28-jarige Molukker uit Breda, die namens de Vrije Molukse Jongeren dreigde met bomaanslagen als de Nederlandse regering niet meer aandacht zou besteden aan de burgeroorlog op Ambon, lijkt nauwelijks aangedaan door het verblijf in de cel.

'We hebben rekening gehouden met een arrestatie', zegt Makatita in zijn ouderlijk huis. De telefoon rinkelt onophoudelijk. Anders dan zijn eveneens gearresteerde en donderdag vrijgelaten kameraad Paul Patty, verwijst hij vragenstellers niet door naar zijn advocaat. Hij geeft zelf antwoord in de wetenschap dat de Molukse burgeroorlog dankzij zijn woorden onder de aandacht van de Nederlandse bevolking is gekomen. En geweld is er niet voor nodig geweest.

Of er daadwerkelijk acties zouden zijn gekomen, laat Makatita dan ook graag in het midden, 'in verband met het lopende onderzoek'. Maar hij koestert de suggestie. Het uitblijven van reacties op de vele stille protestmarsen is de afgelopen maanden geëvalueerd, vervolgens is 'er gewikt en gewogen' waarna werd besloten tot het doen van radicale uitspraken; eerst in zelfgeschreven persberichten en later voor het oog van de televisiecamera's.

Th. Hiddema, Makatita's advocaat, heeft minder behoefte aan de toespelingen op geweld. Hij weet dat zijn cliënt twee weken geleden midden in de nacht werd opgepakt. De woning van zijn ouders werd doorzocht, onder andere om te zien of er materiaal lag dat bij aanslagen van pas zou kunnen komen. Hij weet ook dat zijn cliënt een voorkeur heeft voor stoere uitspraken, zeker nu is gebleken dat hij er aandacht mee trekt.

Helderheid wenst Hiddema. Er is nooit sprake geweest van gestructureerde plannen voor geweld, zegt hij. Bij de huiszoeking heeft de politie geschreven plannen gevonden voor demonstraties en bezettingsacties bij consulaten, bij voetbalwedstrijden en in Kamp Zeist, waar het Lockerbie-proces wordt gehouden.

Uit niets is gebleken dat daarbij geweld zou worden gebruikt. 'Er is geen sprake geweest van het gebruik van wapens of bommen.' Hiddema trekt ook het bestaan van de Vrije Molukse Jongeren in twijfel, net als de advocaat van Patty.

Volgens beiden is er geen sprake van een organisatie die acties voorbereidde. 'Iedere Molukker die jeugdig van hart is en politieke idealen koppelt aan frustraties noemt zich Vrije Molukse Jongere', zegt Hiddema. 'Hier ging het om een tweemansactie. Twee jongemannen zijn voor de camera tot een climax gedreven.'

Het aantal verhoren dat Makatita naar eigen zeggen heeft ondergaan in bijna twee weken van voorarrest, lijkt de uitspraken van de advocaat te bevestigen. 'Drie maal een uurtje en nog een keertje heel kort', laat de 28-jarige werknemer van een chemische fabriek in Breda zich ontvallen.

Wat er is besproken, wil hij niet zeggen. Hiddema heeft een vermoeden: 'Hij heeft voor de camera lijf en leden van anderen bedreigd. Hij is dus uit de bocht gevlogen. Daarvoor moet hij zich voor de rechter verantwoorden.'

Meer over