Molukkers slaan uitnodiging voor overleg 'beleefd maar beslist' af

Slechts een minimale vertegenwoordiging van de Molukse gemeenschap in Nederland schuift vandaag bij een afvaardiging van het kabinet aan tafel voor een gesprek over de toestand op de Molukken....

Zowel de RMS als de belangrijkste Molukse kerken en organisaties van Molukkers in Nederland hebben zondag na onderlingoverleg besloten 'beleefd maar beslist te bedanken' voor de uitnodiging om te komen praten in Den Haag.

Voorzitter ds. J. Rutumalessy van de Molukse Evangelische Kerk (GIM) zei zondag tegen het ANP de aanleiding - de dreigementen met aanslagen door enkele jonge Molukkers - 'niet geschikt' te vinden.

Verder vinden de Molukse protestantse kerken dat het kabinet geen respect toont voor de tien uitgenodigde Molukse organisaties door voor hen slechts een uur uit te trekken. 'De overheid neemt ons niet serieus', aldus Rutumalessy.

F. Tutuhatunewa, de tot president benoemde leider van de zogeheten regering in ballingschap van de Republik Maluku Selatan (RMS, Vrije Zuidmolukse Republiek) weigerde gisteren op de beslissing in te gaan. Tutuhatunewa wilde eerst premier Kok op de hoogte stellen.

De kleine groep Nederlandse jonge Molukkers trokken de afgelopen anderhalve week veel publieke aandacht met hun dreigementen dat gewelddadige acties zouden volgen als de Nederlandse regering niet haar best zou doen voor internationale interventie in de Molukken, waar de Indonesische regering al anderhalf jaar er niet in slaagt een eind te maken aan de burgeroorlog tussen christenen en moslims.

Premier Kok nodigde daarop de vertegenwoordigers van de 45 duizend Molukkers in Nederland uit voor een gesprek.

De brief aan de RMS was ter attentie van de heer Wattilete, die optreedt als woordvoerder van de RMS-regering-in-ballingschap, en had als aanhef: 'Geacht Bestuur.'

De Nederlandse regering vermijdt al een halve eeuw, zolang de Molukse ballingen in Nederland verblijven, zelfs maar de schijn van een formele erkenning van een RMS-regering.

De RMS-regering-in ballingschap streeft al geruime tijd naar erkenning. Maar geen land in de wereld heeft dat tot nu toe officieel gedaan.

Meer over