Moet ik een alcoholist blijven steunen terwijl ik zelf gestopt ben?

Lezers vragen andere lezers om raad bij problemen en dilemma's.

null Beeld
Beeld

Al veertig jaar ben ik bevriend met een vrouw. We zijn beiden alcoholist. Ooit hebben we afgesproken samen te stoppen. Ik sta nu drie jaar en zes maanden droog. Altijd is onze verslaving een gespreksonderwerp geweest. Zij zal pas stoppen met drinken als ze daarvan het nut inziet, toch probeer ik haar nog steeds te stimuleren ook te stoppen. Dat doen we tijdens lange wandelingen, via rustige en soms bozere gesprekken en deelname aan een AA-groep. Tot nu toe zonder blijvend resultaat. Moet ik haar blijven steunen of moet ik het thema juist loslaten?

Naam bij de redactie bekend.

Steunen

Loslaten natuurlijk. In het stimuleren van uw vriendin om ook te stoppen met drinken, zit eigenlijk een oordeel: als het u gelukt is te stoppen, zou zij dat toch ook moeten kunnen. Dat is een hoogmoedige gedachte. Bovendien zullen al uw pogingen de relatie met haar beschadigen. Natuurlijk heeft u het beste met haar voor, maar zij kan alleen zelf de stap zetten. Blijf gesprekken voeren, blijf haar steunen. Tot dit inzicht kwam ik na een jarenlang gevecht tussen acceptatie en afwijzing van de rookverslaving van mijn inmiddels aan longkanker overleden man.

Henny Kuut (71), Middelburg

Veroordeel niet

Uw vriendschap zit zo diep, het is zonde daarin afstand te creëren door uw vriendin te wijzen op de voortzetting van haar verslaving - hoe goedbedoeld uw adviezen ook zijn. Het kan zijn dat juist daardoor de afstand tussen u beiden groter wordt. Uw vriendin is gebaat bij iemand die van haar problematiek weet, maar haar daar niet om veroordeelt. Iemand bij wie ze zich veilig voelt. Uiteindelijk zal ze zelf de motivatie moeten vinden om te stoppen.

Henri Gardebroek (26), Alkmaar

Nut inzien

Ook ik heb een verslavingsverleden. Een van de zaken die ik heb geleerd, is dat herstel een persoonlijk proces is dat niet afgedwongen kan worden. U zegt het zelf al: zij ziet er het nut niet van in. Pas als zij dat ziet, kan ze stoppen. Hoe was uw proces? Bent u gestopt omdat iemand anders zei dat dit moest, of zag u er het nut van in? Probeer te blijven wandelen, maar stimuleer haar niet om te stoppen. Uw proces is het hare niet.

Monique Lentjes (52), 's-Hertogenbosch

Zelf doen

Je hebt het gered, chapeau. Bij ieder gesprek dat je met je vriendin voert over stoppen met drinken zijn jullie met zijn drieën: jij, zij en de fles. Bij iedere deur die zij opendoet, staat een fles die haar belemmert te stoppen. Bij jou is de fles weg, maar de drank houdt de ongezonde kant van jullie relatie in stand. Jullie relatie blijft alleen vruchtbaar als ook bij haar de fles weg is. Laat haar zelf, eventueel met professionele hulp, haar weg volgen. Zij moet dat willen. Dat zal helderheid geven over jullie vriendschap.

Wietske de Blocq (52), Amersfoort

Ervaring

Omdat u nu alcoholvrij bent, weet u wat nodig is om te stoppen. Daarmee heeft u een voorsprong gekregen op uw vriendin. Dat kan moeilijk zijn voor de relatie waarin uw beiden gelijke tred hield. U bent nu ervaringsdeskundige en kunt daarmee uw vriendin misschien helpen. Steun haar, maar neem afstand van de uitkomst van haar verslaving om daarmee ook het risico op een terugval voor uzelf te verkleinen.

Marc Peter Don (50), Delft

Over twee weken: Wat doe ik aan al die babyfoto's in de familie-appgroep?

Onze schoonzus stuurt dagelijks foto's van hun ruim 1-jarige kind via de familie-appgroep. Hoewel wij hun kind ook lief vinden, vinden we de hoeveelheid weinig bijzondere foto's echt te veel worden en beginnen we ons eraan te ergeren. Ook de (schoon)ouders reageren al lang niet meer op al de foto's. Kunnen wij iets zeggen van die overdaad aan babyfoto's? Hoe pakken we dat aan?

Naam bij de redactie bekend

Onze vraag is: wat zou u doen? Mail uw antwoord (maximaal 110 woorden) voor maandag 9 oktober 2017 naar: wzud@volkskrant.nl Heeft u een dilemma en wilt u advies van andere lezers? Mail dan uw probleem (max. 110 woorden) naar: wzud@volkskrant.nl

Vermeld altijd uw volledige naam, leeftijd en woonplaats. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten.

Meer over