Moet de politiek zich schamen?

Ad Verbrugge, voorzitter van Beter Onderwijs Nederland (BON): ‘Zeker. Het ‘nieuwe leren’ (lesmethode waarbij leerlingen zelf hun kennis vergaren, red.) zet niet alleen goed opgeleide vakdocenten buitenspel, maar ook studenten....

Yvonne Doorduyn

Jasper van Dijk, SP-Kamerlid: ‘Ik zou me rot schamen als ik de staatssecretaris was. Dit is niet een zaak tussen student en instelling, dit is een zaak van de politiek. Het is veelzeggend dat scholieren ons daarop moeten wijzen.’

Bart Engbers, directeur vmbo-school Vader Rijn College in Utrecht: ‘Tweederde van onze uren bestaat uit workshops en vrij werken. Van passieve kennisoverdracht weten leerlingen een week later niets meer. Bovendien, omdat ze de vrijheid krijgen, vinden onze leerlingen school leuk en vallen ze niet uit.’

VVD-staatssecretaris Bruins (Onderwijs): ‘Het is natuurlijk merkwaardig als studenten zelf gaan zeggen dat ze te weinig les krijgen. Ik krijg tot nu toe niet veel klachten. Maar als scholierenorganisaties die wel krijgen, wil ik met de klacht onder de arm naar die school voor tekst en uitleg.’

Marianne Besselink, PvdA-Kamerlid: ‘Zo’n studentenactie geeft wel aan dat er iets loos is. Maar de politiek kan alleen randvoorwaarden formuleren en controleren. Hoe ze het verder organiseren, is aan de scholen zelf.’

Susan van Benten van de MBO-raad: ‘We nemen de signalen die de deelnemers hier afgeven, serieus. De kwaliteit van het mbo is stabiel. Opleidingen werken voortdurend aan verdere verbetering. Maar competentiegericht onderwijs impliceert niet dat er minder geleerd wordt. De kwalificaties worden in samenspraak met het bedrijfsleven opgesteld.’

Jan de Vries, CDA-Kamerlid: ‘Wie de schoen past, trekke hem aan. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij scholen. Als zij zich deze kritiek aantrekken, hoef ik niet vanuit Den Haag met nieuwe regels te komen. Daarop zit geen leraar te wachten.’

Jos Elbers, bestuursvoorzitter Hogeschool Inholland: ‘Als ik hoor dat sommige studenten zes uur les krijgen per week, vallen mij de schellen van de ogen. Bij ons zul je die klacht niet meer horen. Wij hebben een paar jaar geleden hard ingegrepen. In het eerste jaar geven we 20 college-uren, in hogere jaren geldt een minimum van 10 uur. Dat moderne vormen van onderwijs leiden tot bezuinigingen op lesuren, werp ik verre van mij.’

Staatssecretaris Bruins: ‘Het nieuwe leren is een containerbegrip. We moeten het niet meteen in de prullenbak gooien. Competenties moeten ook worden geleerd, niet alleen kennis.’

Meer over