MOEILIJKSTE OPGAVE

'Het werk van Sophokles is wel het moeilijkste waar je als examenkandidaat Grieks mee te maken kunt krijgen', vindt Christine de Haan, docente klassieke talen....

De Antigone is een tragedie, die verhaalt over de dochter van Oidipous, koning van Thebe. Nadat haar twee broers elkaar in een gevecht om de macht hebben gedood, begraaft Antigone haar broer Polyneikes; hij is een vijand van de staat. Met deze actie gaat Antigone in tegen de wetten van de nieuw aangestelde koning van Thebe, Kreoon.

Sophokles leefde in de vijfde eeuw voor Christus. Hij onderscheidde zich van andere schrijvers door zijn geheel eigen woordgebruik. 'Juist daarom is hij niet zo makkelijk te vertalen', zegt De Haan.

De docente was wel te spreken over de toets. 'Al ging het wel om veel tekstinterpretatie. Soms moesten de leerlingen één antwoord zoeken uit wel veertig regels tekst.'

'Het examen viel me hartstikke mee', zegt Jouke Hoogeveen (18). 'Misschien juist omdat ik verwacht had dat het heel zwaar zou worden. Toen ik de vragen maakte bij de teksten dacht ik: gelukkig die zijn niet zo moeilijk. Want in vertalen, het tweede onderdeel van het examen, ben ik slecht. Maar ook dat was wel te doen. Misschien omdat er al zoveel woorden vertaald in een lijst bij stonden.'

Anne Dros (18) vond het examen ook meevallen. De vwo'er kan het werk van Sophokles wel waarderen. 'Zijn gedichten hebben diepgang. Hij werkt zijn karakters verder uit dan de meeste andere schrijvers.'

JW

Meer over