MOEILIJKSTE OPGAVE

De leerlingen van de Regionale Scholengemeenschap in Sneek konden het niet eens worden over de vraag wat nu precies de moeilijkste opgave was uit het havo-examen handelswetenschappen en recht....

Volgens docent Waldo Karemat was vraag 14 te hoog gegrepen voor de havo-kandidaten. 'Een instinkertje', meent hij. De opgave gaat over de handelsonderneming Feduco N.V.

De leerlingen krijgen een overzicht van de balans op 1 januari 1997 na de winstverdeling en winstuitkering. Om het totale vermogen met 400 duizend gulden uit te breiden, overweegt het bedrijf aandelen en 7 procent obligaties uit te geven. Feduco slaagt niet geheel in deze opzet en sluit daarom bij een bank een aanvullende 7,5 procent hypothecaire lening af van 150 duizend gulden. Hiervan wordt 100 duizend gulden gebruikt voor aflossing tegen nominale waarde op de duurdere 9 procent obligatielening.

De bank stuurt de volgende rekening: 150 duizend gulden (hypothecaire lening) min vierduizend gulden (afsluitprovisie) min 100 duizend gulden (afgeloste obligaties) maakt de som van 46 duizend gulden, dit staat bijgeschreven op de rekening. De opdracht luidt: journaliseer deze afrekening. 'Het gaat erom dat leerlingen goed in de gaten houden dat de schuld kan worden teruggeboekt', aldus Karemat.

JW

Meer over