MOEILIJKSTE OPGAVE

Veel vwo'ers van de RSG vonden vraag 37 en 38 van het examen Economie II en Recht de moeilijkste. De informatie die de eindexamenkandidaten krijgen, luidt: Weerdestijn B.V....

De vraag: Bereken de annuïteit en het op 1 januari 1982 geleende bedrag.

Economiedocent Waldo Karamat licht toe: 'Het verschil in annuïteit min het eerste aflossingsbestandsdeel geeft wat je aan rente betaalt in het eerste jaar. Dat bedrag staat gelijk aan 7,5 procent van de lening. Voor de berekening is dus nogal een omweg nodig.'

'Veel te omslachtig', vonden ook Christa Eemhof (18) en Gettje Nieuwerhuis (18). Eemhof vulde de vraag niet eens in. 'Ik begreep er echt niets van.' Vincent Raven sloeg de vraag ook over. 'Echt de moeilijkste opdracht', zucht hij.

JW

Meer over