Moeder moe

Terwijl vrouwen sinds een jaar of tien steeds vaker buitenshuis werken, blijken mannen in huis niet méér te doen. Mannen doen, blijkt uit onderzoek, nog steeds hetzelfde beetje als in 1995....

Geen wonder dat het veelal vrouwen zijn die een beroep doen op de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Deze wet bestaat nu bijna drie jaar en schept een recht op vermindering van het aantal te werken uren.

Alleen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen rechtvaardigen een afwijzing . Tot eind 2001 bleek het deeltijdwerken zich zonder de rechter op te lossen. Er werden nauwelijks uitspraken gepubliceerd.

Wéér anderhalf jaar later vertonen werkgevers steeds minder souplesse en de rechter lijkt een beetje met ze mee te gaan. Bedrijfsbelangen gaan in deze economisch barre tijden steeds vaker boven de combinatie werk en zorg.

De kantonrechter moest onlangs oordelen over een weigering van werktijdvermindering door Philips te Drachten. Daar maken ze scheerapparaten. Een werkneemster met twee kinderen en een zieke man wilde graag twee, in plaats van drie dagen per week werken. Philips weigerde en schetste een beeld van de werkzaamheden dat wel wat aan Chaplins Modern Times deed denken.

Volgens Philips kon bij een wekelijkse werktijd van zestien uur het normtempo voor het in elkaar zetten van de scheerapparaten niet worden gehaald. Daardoor zouden de productiekosten in 'een hoog-lonenland als Nederland' onrendabel hoog worden. Bovendien zou bij een werkweek van minder dan drie dagen de bij massaproductie vereiste betrokkenheid (!) verdwijnen.

De kantonrechter ging in de fabriek kijken en gaf Philips gelijk. Een vermindering van 24-uurscontracten zou tot onrendabel hoge productiekosten leiden. Dat de werkneemster tijdens haar ouderschapsverlof al probleemloos zestien uur per week gewerkt had, overtuigde de rechter niet. Haar verzoek werd afgewezen.

Waarschijnlijk weer een moeë moeder. Ze heeft Philips met haar drie dagen niet kunnen redden, want op 14 april berichtte Het Parool dat Philips Drachten een deel van de productie van scheerapparaten gaat verplaatsen naar het Chinese Zjoehai: lage lonen en geen gezeur.

Meer over